Rudniški stolp v Kanižarici v novi preobleki

  • 27 September 2021 |

Ponedeljek, 27. september - Občina Črnomelj je novembra 2020 podpisala pogodbo za obnova rudniškega izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica. Dela so trajala od januarja do avgusta 2021. Investicija, ki je v celoti financirana iz občinskega proračuna, je znašala 88.117,48 EUR. Obnova stolpa je predstavljala poseg v nepremično dediščino, zato so dela potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Izvedla se je zamenjava dotrajanih kovinskih delov, vseh lesenih elementov strešne konstrukcije in lesenih delov izvoznega stolpa, peskanje jeklene konstrukcije stolpa ter nanos protikorozijske zaščite kovinske konstrukcije s temeljno barvo in zaključnim slojem.

Izvajalec del je bilo podjetje TGH iz Črnomlja, gradbeni nadzor je opravljalo podjetje Markus Marko Stopar s.p. iz Črnomlja, varnostni načrt ter koordiniranje na gradbišču pa podjetje Renova d.o.o. iz Novega mesta.

Odkritje table za začetek gradnje novega vrtca v Loki

  • 24 September 2021 |

Petek, 24. september - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević, direktor družbe CGP Martin Gosenca in ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj Stanka Kure so slavnostno odkrili tablo, ki simbolično obeležuje začetek gradnje novega vrtca v Črnomlju, enota Loka.

Nova stavba vrtca, enota Loka bo imela 14 oddelkov z vsemi spremljajočimi in upravnimi prostori. V sklopu investicije je tudi oprema in ureditev zunanje površine, dela pa bodo zaključena predvidoma do julija 2022.

»Moram poudariti, da gre za enega večjih in zahtevnejših projektov v naši občini. To s seboj prinese ogromno usklajevanja, dogovarjanja in sestankov med izvajalci, projektanti, nadzorom in naročnikom. Ob načrtovanju smo si prizadevali, da bo vrtec kvaliteten, sodoben in varen za naše najmlajše. Prilagodili smo se okolju in trenutnemu trgu, kjer so cene gradbenega materiala poskočile, a uspeli smo najti skupno točko in pričeli z aktivnostmi gradnje, » je povedal župan.

Do sredine oktobra bo pripravljena temeljna plošča in potem se bo lahko začelo z gradnjo samega objekta. Krovska dela strehe in teras pa bodo dokončana predvidoma do konca letošnjega leta.

Izvajalca sta podjetje TGH in družba CGP v partnerstvu. Vrednost celotne investicije skupaj z dokumentacijo, gradnjo in nadzorom znaša 4.174.000 EUR. Od tega bo 568.912 EUR prispeval EKO Sklad Republike Slovenije. Razliko bo pokrila Občina Črnomelj z lastnimi sredstvi.

Zbrane je nagovorila tudi ena od projektantk Maja Ivanič iz podjetja Oaza.

Scenarij za dogodek je pripravil JSKD OI Črnomelj, povezoval ga je Tadej Fink, za kulturni program pa so prisrčno poskrbeli otroci iz Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka, skupini Čebelice in Sovice.

Zaključena 22. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 24 September 2021 |

Črnomelj, 24. september 2021 – Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so v četrtek, 23. 9. 2021 na 22. redni seji obravnavali 16 točk dnevnega reda, med katerimi so se seznanili z informacijo o delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju in sklenili, da točko ponovno obravnavajo na naslednji seji ob obvezni prisotnosti predstavnikov družbe Petrol. Na seji so med drugim sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest za potrebe ukinitve državne ceste skozi staro mestno jedro Črnomlja.

Zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 so se člani sveta sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih.

Na seji sta bila ob obravnavi informacije o delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju prisotna glavni inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor g. Franc Rančigaj in predsednik Društva Proteus Blaž Heij. Občinski svetniki so po razpravi sklenili, da se točka nadaljuje na naslednji seji ob obvezni prisotnosti predstavnikov družbe Petrol in ostalih inšpekcijskih služb, ki so tokrat svojo prisotnost opravičili.

Člani sveta so na seji sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj. Občinska uprava Občine Črnomelj namreč vodi postopek prekategorizacije določenega dela državne ceste v občinsko kategorizirano cesto in obratno. Namen postopka prekategorizacije občinskih cest je ukinitev državne ceste skozi staro mestno jedro mesta Črnomelj (od semaforja pri pošti do semaforja pri kavarni) in določitev odseka državne ceste (s potekom od semaforja pri pošti, mimo prodajalne DM po glavni cesti, mimo kotlovnice Čardak, do krožišča z obvoznico). S tem je zagotovljena povezava državnega cestnega omrežja iz smeri Metlike do obvoznice Črnomelj.

Župan je člane občinskega sveta seznanil s tekočimi projekti in njihovim napredkom ter podal informacije o načrtih. Člani so obravnavali še poročilo o izvrševanju proračuna občine za prvo polletje in se seznanili s poročili preteklega leta o izvajanju štipendijske sheme, o požarni varnosti v občini in z informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

VABILO na dogodek Športaj v mestu

  • 23 September 2021 |

Ste si kdaj predstavljali, da bi center Črnomlja postal eno veliko športno igrišče? No, v četrtek 30. septembra bo to postalo parkirišče pri Črnomaljskem gradu.

V občini Črnomelj bomo letos obeležili državni praznik – dan slovenskega športa, ki je 23. septembra. Hkrati je od tega dne do 30. septembra Evropski teden športa.

Ob tej priložnosti bomo organizirali samostojen dogodek namenjam športu in zdravemu načinu življenja, ki smo ga poimenovali »Športaj v mestu« in bo potekal na parkirišču pred Črnomaljskim gradom v četrtek, 30. septembra dopoldne od 9. do 12. ure za šole in vrtce, popoldne od 16. do 18. ure pa za širšo javnost.

Po postajah oziroma poligonih ter stojnicah se bodo na zabaven in sproščen način predstavila športna društva in organizacije. Po posameznih postajah boste lahko spoznali njihove dejavnosti in uživali ob športnem vzdušju.

Na osnovi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je za vse udeležence potrebno izpolnjevanje pogojev PCT.

Kmalu začetek sanacije nekdanjega dijaškega doma

  • 22 September 2021 |

22. september - Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj in Stjepan Jarnević, direktor podjetja TGH d.o.o. sta podpisala pogodbo za investicijo »Sanacija stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj«. V sklopu investicije se bodo preuredile sanitarije v objektu, statično ojačala stavba in uredilo se bo prvo nadstropje za potrebe OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj. Dela bodo zaključena predvidoma v prvi polovici leta 2022. 

Vrednost investicije znaša nekaj več kot 780.000 EUR in vsa sredstva so zagotovljena v proračunu občine Črnomelj.

Pritličje stavbe je namenjeno uporabi Knjižnice Črnomelj, ostala nadstropja pa Mladinskemu centru BIT in OŠ Milke Šobar Nataše. Da je stavba potrebna seizmične sanacije je bilo ugotovljeno na podlagi Potresne analize seizmične sanacije objekta, ki jo je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o., v novembru 2020.

Tudi letos je bilo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti v občini Črnomelj pestro

  • 22 September 2021 |

Sreda, 22. september - Občina Črnomelj je letos v sodelovanju z RIC Bela krajina organizirala aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnost. Skupaj smo kolesarili, telovadili, se učili o prometu, tekmovali, brali, igrali, ustvarjali in se predvsem zabavali.

Z veseljem ugotavljamo, da se osnovnošolski in vrtčevski otroci z navdušenjem udeležujejo aktivnosti kot so Gremo peš s Kokoško Rozi in Beli zajček. Za nagrado in motivacijo smo jim podarili ogled otroške predstave »Bodimo prijatelji tudi v prometu« v izvedbi Gledališča Pravljičarna.

Tudi starejše generacije ne zaostajajo pri aktivnem gibanju v vsakodnevni jutranji telovadbi – Šoli zdravja, ki hkrati poskrbi za dobro počutje in zdravje. Preizkusili so se lahko tudi v testu telesne pripravljenosti za starejše in v preizkusu hoje na 2 km.

Kolesarji so se udeležili kolesarskega izleta po občini Črnomelj z zaključkom na Mirni Gori, predstavitve e-koles, tekmovanja v menjavi zračnice ter tečaju varne vožnje s kolesi po mestu Črnomelj in obvoznici s policistom.

Zaradi slabega vremena smo morali popoldanski del Dneva brez avtomobila, v petek, 17.9.2021, odpovedati, smo ga pa izvedli v torek, 21. 9. 2021. Parkirišče izza črnomaljskega gradu je postalo ustvarjalnica, čitalnica in kolesarski poligon. Otroci so lahko prisluhnili predstavi kamišibaj, ustvarjali svoje igrače in se s kolesi zapeljali po kolesarskem poligonu spretnostne vožnje.

Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti je »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«, ki spodbuja k ohranjanju fizičnega in duševnega zdravja med raziskovanjem lepot svojega mesta, regije ali države, kakor tudi k temu, da pri izbiri prevoznega sredstva upoštevamo okolje in zdravje drugih. V okviru naših trajnostnih ukrepov smo letos vsakoletni udeleženki na ETM dogodkih OŠ Vinica smo podarili kolo za opravljanje kolesarskega izpita, pred ZD Črnomelj smo postavili dodatno stojalo za kolesa in nabavili dodatno električno kolo, ki bo v javni uporabi v kratkem.

Za izvedbo se zahvaljujemo vsem udeležencem: OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše, OŠ Vinica, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Stari trg ob Kolpi, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, L-Šport d.o.o., ŠRD Črnomelj, Društvo Šola zdravja, skupina Črnomelj, Center za krepitev zdravja Bela krajina-ZD Črnomelj, Mladinski center BIT, Fotoklub Črnomelj, JSKD Črnomelj, ŠPICA servis, Rok Simčič s.p., Knjižnica Črnomelj, KUD Zlata skledica, Hiša sadeži družbe, Policijska postaja Črnomelj, Dom starejših občanov Črnomelj, Gledališče Pravljičarna.

Pestro dogajanje si lahko ogledate v fotografijah.

Petkov program Evropskega tedna mobilnosti bo izveden jutri (v torek) popoldne od 16. do 18. ure izza črnomaljskega gradu

  • 20 September 2021 |

Petkov popoldanski program v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki smo ga morali zaradi dežja odpovedati, bomo izvedli jutri popoldne od 16. do 18. ure na parkirišču za črnomaljskim gradom.

Čaka nas kolesarski poligon spretnostne vožnje, bralni kotiček in kamišibaj ter animacija za otroke. 

Obenem bo jutri od 17. do 19. ure L-šport imel dan odprtih vrat vadbe, in sicer v svojih prostorih na Kolodvorski cesti 49.

Lepo vabljeni!

Za udeležbo pri aktivnostih je obvezen PCT pogoj. 

Občina Črnomelj med pozivniki k čim hitrejši posodobitvi dolenjske železniške proge

  • 20 September 2021 |

Ponedeljek, 20. september - Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek je skupaj s kolegi župani ostali občin, skozi katere vodi dolenjska železnica, torej od Ljubljane do Metlike oz. državne meje, so na DRI upravljanje investicij, Družbo za razvoj infrastrukture, d. o. o., naslovil pripombe na pripravo strokovnih podlag in pobude/DIIP za nadgradnjo železniške proge Metlika-Ljubljana na odseku Novo mesto-Ivančna Gorica. Župani menijo, da načrt za nadgradnjo proge v okviru priprave državnega prostorskega načrta (DPN) ni dovolj ambiciozen.

V pismu navajajo več razlogov:

1. Prenova dolenjske železniške povezave se nikakor ne more končati v Novem mestu, ampak jo je treba nadaljevati do Metlike oz. meje.
2. S t. i. mehkimi ukrepi, tj. spremembo voznih redov, pohitritvijo vlakov z izpuščanjem postanka na nekaterih postajališčih, uvedbo novih vlakov Stadler, cilj, da bi železniški potniški promet postal primarna potovalna izbira dnevnih migracij proti in iz Ljubljane, ne bo dosežen.
3. Da bi ga dosegli, je treba v celoti prenoviti ustroj proge, obnoviti vozno mrežo, uvesti nov potek proge na posameznih odsekih, urediti postaje in postajališča (nekatera tudi opustiti in uvesti P+R sistem), odpraviti večino nivojskih prehodov in zgraditi nove izven nivojske, elektrificirati progo, jo nadgraditi v dvotirno, kar bi omogočilo uvedbo taktnega voznega reda – z intervali na 15 oz. 30 oz. 60 minut. Tako bi železniški promet postal precej bolj privlačen za uporabnike, prav to pa bi, so prepričani v občinah, povzročilo odločilen preobrat pri izbiri prevoznega sredstva oz. prispevalo k spremembi potovalnih navad sedanje in prihodnjih generacij.
4. Podjetje DRI upravljanje investicij, Družbo za razvoj infrastrukture, d. o. o,, pozivajo, da nemudoma pristopi k izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za odsek Novo mesto (Birčna vas)-Ivančna Gorica in odsek NM (Birčna vas)-Metlika-državna meja.
5. Časovnica, da se 2. fazo prenove na odseku NM-Ivančna Gorica izvede šele med letoma 2030-2035, za občine ni sprejemljiva, prav tako ne dejstvo, da odsek NM-Metlika-državna meja sploh ni obdelan. Še več: infrastrukturni ukrepi na tem odseku so postavljeni šele v obdobje po letu 2050, kar bi pomenilo dodatna desetletja stagnacije regionalnega železniškega prometa.
6. Občine zahtevajo, da se aktivnosti za posodobitev dolenjske železnice začnejo nemudoma.

Župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič in Trebnje ter župan Karlovške županije so maja 2018 podpisali Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana-Grosuplje-Trebnje-Novo mesto-Metlika-Karlovec-Zagreb, izvajanje dogovora pa so župani omenjenih slovenskih občin pa tudi Mestna občina Ljubljana in Slovenske železnice s pogodbo zaupali Razvojnemu centru Novo mesto.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.