Gospodarstvo

Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po močnem neurju s poplavami 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-16/2018-22-DGZR z dne 12.6.2018 ter na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po močnem neurju s poplavami 8. junija 2018 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.   

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi močnega neurja s poplavami se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč.

 Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov in gozdarstva.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, ki jih zajemajo Smernice za preučitev državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo, ter podjetja, dejavna na področju proizvodnje, predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge 1 k Pogodbi o EU  in iz dela gozdarskega sektorja, ki ga obravnavajo Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007 – 2013). 

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 27. junija 2018na obrazcu, ki zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave 2018«).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije.

Kontaktni osebi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sta: Petra Fras (01 400 31 30), Miša Osterc (01 400 31 25).

Prijave škode

pdfOBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ŠKODE NASTALE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC MOČNEGA NEURJA S POPLAVAMI IN TOČO 8. JUNIJA 2018

Občina Črnomelj je dne 13.6.2018 od Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 8. junija 2018. Na osnovi tega sklepa vas obveščamo, da Občina Črnomelj s 14. 6. 2018 začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi močnega neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 na delno poškodovanih objektih-stavbah (obrazec št. 4).

Ob izpolnjevanju vloge morajo oškodovanci vnesti vse podatke na prijavnem obrazcu – kot je navedeno v podrobnejših navodilih za izpolnjevanje obrazca. Prosimo, če izpolnjeni vlogi priložite tudi fotografije nastale škode (v kolikor jih imate).

Obrazec vloge za prijavo škode oškodovanci dobijo v mali sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali pa na uradni spletni strani Občine Črnomelj www.crnomelj.si .

Vloge oškodovanci lahko tudi izpolnijo in oddajo v mali sejni sobi Občine Črnomelj (s seboj morate prinesti vse potrebne podatke navedene v navodilih za izpolnjevanje obrazca št. 4) najpozneje do petka, 22.6.2018 vsak delovni dan in sicer v času:

-          ponedeljek, torek in četrtek od 7:30 do 17:00 ure,

-          sreda od 7:30 do 18.00 ure,

-          petek od 7:30 do 15:00 ure. 

Oškodovanci lahko vloge pošljejo tudi po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Upoštevale se bodo vloge prispele v vložišče Občine Črnomelj do vključno torka, 26.6.2018 do 12:00 ure.

Za dodatne informacije lahko v času zgoraj navedenih terminov pokličete na tel. št.: 040 726 001 (Sanja Hadjur).

Opomba:

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, za katero je bila ta ocena škode narejena, odločila da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

PRILOGE: 

docŠifrant

pdfObrazec_4-ČRNOMELJ  (docxdocx)

docNavodila za izpolnjevanje obrazca 4

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.