Sklici sej OS v mandatnem obdobju 2018 - 2022

  20.12.2018  Sklic 1. redne seje OS
   3.1.2019 Sklic 2. redne seje OS
  29.1.2019 Sklic 3. redne seje OS 
  25.2.2019 Sklic 4. redne seje OS
  19.3.2019 Sklic 5. redne seje OS
  18. 4. 2019  1. dopisna seja OS
  25. 4. 2019 Sklic 6. redne seje OS
  29. 5. 2019 Sklic 7. redne seje OS
  28. 6. 2019 Sklic 8. redne seje OS
  16. 7. 2019  2. dopisna seja OS
  15. 10. 2019 Sklic 9. redne seje OS
  18. 10. 2019 3. dopisna seja OS
  12. 11. 2019 4. dopisna seja OS
  18. 11. 2019 5. dopisna seja OS
  17. 12. 2019 Sklic 10. redne seje OS
  28. 1. 2020 Sklic 11. redne seje OS
  16. 4. 2020 Sklic 12. redne seje OS
  21. 5. 2020 Sklic 13. redne seje OS
  18. 6. 2020  Sklic 14. redne seje OS
  8. 7. 2020  6. dopisna seja OS
  1. 10. 2020 Sklic 15. redne seje OS 
  12. 11. 2020  Sklic 16. redne seje OS
  3. 12. 2020 7. dopisna seja OS
  17. 12. 2020 Sklic 17. redne seje OS
  4. 2. 2021 Sklic 18. redne seje OS
  25. 3. 2021 Sklic 19. redne seje OS
  20. 5. 2021 Sklic 20. redne seje OS
  22. 6. 2021 Sklic 21. redne seje OS
  23. 9. 2021 Sklic 22. redne seje OS
  12. 10. 2021 Sklic 23. redne seje OS

Gradiva za seje OS v mandatnem obdobju 2018 – 2022

   20.12.2018  Gradivo 1. redne seje OS 
   3.1.2019 Gradivo 2. redne seje OS 
  29.1.2019 Gradivo 3. redne seje OS 
  25.2.2019 Gradivo 4. redne seje OS
  19.3.2019 Gradivo 5. redne seje OS
  18. 4. 2019  Gradivo 1. dopisne seje OS
  25. 4. 2019  Gradivo 6. redne seje OS 
  29. 5. 2019  Gradivo 7. redne seje OS
  28. 6. 2019 Gradivo 8. redne seje OS
  16. 7. 2019 Gradivo 2. dopisne seje OS
  15. 10. 2019 Gradivo 9. redne seje OS
  18. 10. 2019 Gradivo 3. dopisne seje OS 
  12. 11. 2019 Gradivo 4. dopisne seje OS
  18. 11. 2019 Gradivo 5. dopisne seje OS
  17. 12. 2019 Gradivo 10. redne seje OS
  28. 1. 2020 Gradivo 11. redne seje OS
  16. 4. 2020

Gradivo 12. redne seje OS

  21. 5. 2020 Gradivo 13. redne seje OS
  18. 6. 2020 Gradivo 14. redne seje OS
  8. 7. 2020  Gradivo 6. dopisne seje OS 
  1. 10. 2020 Gradivo 15. redne seje OS
  12. 11. 2020  Gradivo 16. redne seje OS
  3. 12. 2020 Gradivo 7. dopisne seje OS
  17. 12. 2020 Gradivo 17. redne seje OS
  4. 2. 2021 Gradivo 18. redne seje OS
  25. 3. 2021 Gradivo 19. redne seje OS
  20. 5. 2021 Gradivo 20. redne seje OS
  22. 6. 2021 Gradivo 21. redne seje OS
  23. 9. 2021 Gradivo 22. redne seje OS
  12. 10. 2021 Gradivo 23. redne seje OS

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.