Arhitekturna delavnica v mestnem jedru Črnomlja

Četrtek, 29. julij - Letošnje poletje mestno jedro Črnomlja zaznamuje tudi študentska delavnica, ki poteka v tem tednu. V sodelovanju z Občino Črnomelj in Zavodom za varstvo kulturne dediščine študenti Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane, osem mladih kreativnih posameznic in posameznikov, opravlja poletno prakso pod vodstvom izr. prof. dr. Ljuba Laha in višje konservatorke, arhitektke Marije Ane Kranjc. Sodelujeta tudi konservatorka-restavratorka mag. Tanja Mesojedec in geodet dr. Tilen Urbančič.

Skupina izvaja dokumentiranje, to je izdelava arhitekturnih posnetkov stavb v Ulici Staneta Rozmana. Rezultati njihovega dela bodo služili kot ena izmed podlag za načrt revitalizacije te tržne ulice. Tržna ulica bo po prekategorizaciji iz državne v občinsko cesto dobila nov značaj in postopoma tudi nove ureditve, ki bodo omogočale oživitev opuščenih lokalov. Udeleženci delavnice bodo obravnavane stavbe vrednotili ter na podlagi tega izdelali predloge za prenovo ulice in hiš, in sicer z idejnimi načrti, opisi in vizualizacijami. Cilj prakse je seznaniti se s konkretnim delom na terenu, spoznati delo konservatorja in ostalih deležnikov v prostoru, raziskati mesto, njegov urbanizem in najpomembnejše objekte ter povezati razvoj mesta z njegovo zgodovino.  

Celoten proces bo vsekakor dobra izkušnja za študente, ki bodo s svojimi neobremenjenimi pogledi pripravili rešitve na enega osrednjih, vendar najbolj kritičnih delov mesta, ki še čakajo na prepotrebno prenovo. Namen je skozi raziskovanje in iskanje novih vsebin predstaviti mestni prostor in parter mesta skozi drugačne poglede ter tudi opozoriti na vrednost starih meščanskih hiš, z namenom utrditi identiteto kraja in ponuditi nekaj idejnih zasnov za prenovo in razvoj tržne ulice.

Zunanja obnova cerkve sv. Petra

Sreda, 28. julij - V  teku je obnova  župnijske cerkve sv. Petra v Črnomlju. Župnija Črnomelj je bila uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo. V sklopu projekta ureditve zunanjščine bodo do sredine oktobra, ko morajo biti dela po obveznostih do razpisne pogodbe končana, izvedli več faz dela. Narejene so bile geološko tehnične preiskave tal, geodetske meritve, trenutno poteka statična sanacija in sanacija kapilarne vlage ter restavriranje šestih vitrajev. V zaključni fazi pa še sanacija vseh razpok in nova fasada.

Z urejeno zunanjščino župnijske cerkve se zaključuje tudi njena celovita prenova. Ob tem Črnomelj ob skrbni prenovi starega mestnega jedra s turističnimi projekti in prebujanjem življenja pridobiva imenitno lokacijo za kulturne in družabne dogodke.

Stroški celotne obnove znašajo 245.000 evrov. Ministrstvo za kulturo bo prispevalo 85.000 eur, delež sofinanciranja s strani Občine Črnomelj pa znaša 65.000 eur. Ostala sredstva bo zagotovila župnija, zato slednja vabi ljudi dobre volje, da s svojim darom podprejo zaključek celovite prenove tega veličastnega sakralnega objekta, ki nosi velik verski, družbeni in zgodovinski pomen.

TRR Župnija Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 5, 8340 Črnomelj: SI56 1990 6501 0521 556. Hvala vsem, ki v  osrednjem objektu mestnega jedra prepoznate prizadevanje za skupno dobro. 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.