INFORMACIJA ZA JAVNOST - Zaključena 23. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

Črnomelj, 13. oktober 2021 – Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so v torek, 12. 10. 2021 na 23. redni seji obravnavali 16 točk dnevnega reda, med katerimi so nadaljevali z obravnavo informacije o delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju in sprejeli Sklep o pristopu Občine Črnomelj k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS), v sklopu katerega bodo občine lažje dosegale čezmejno, transnacionalno ali medregijsko sodelovanje.

Zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 so se člani sveta sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih.

Med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in županom Karlovške županije, ob prisotnosti takratnega ministra za infrastrukturo, je bil v maju 2018 podpisan Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovec – Zagreb, na podlagi katerega se podpisniki zavzemajo za doseganje ciljev: modernizacija železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov. Ocenjeno je bilo, da bi navedene cilje najbolje in najhitreje dosegli z ustanovitvijo nove pravne osebe – Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS).

Na seji občinskega sveta je bila ponovno obravnavana informacija o delovanju bioplinarne Lokve v Črnomlju. Točki sta prisostvovala predstavnika družbe Petrol d.d. Po razpravi je bilo sklenjeno, da  Petrol d.d. poda dodatne informacije in obrazložitve ter dokazila o izvedenih izboljšavah in obnovah, da pojasni kaj so spremenili od kar so prevzeli bioplinarno Lokve in katere izboljšave bodo še uredili do leta 2024, ko poteče okoljevarstveno dovoljenje. Župan na pobudo občinskega sveta s predstavniki družbe Petrol, Ministrstvom za okolje in prostor ter z Agencijo za okolje vzpostavi aktiven dialog o prihodnosti bioplinarne Lokve pri Črnomlju.

Člani občinskega sveta so na seji sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2021, Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, podali soglasje k namenski porabi presežka odhodkov nad odhodki Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za postavitev toplotne črpalke za ogrevanje novejšega dela vrtca enote Loka in dodatne ureditve igralnice na Majerju in se seznanili z informacijami o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora v Drenovcu, o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega načrta Majer in sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za staro mestno jedro Črnomlja. V sklopu kadrovskih zadev so člani sveta podali pozitivno mnenje k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina na Enoti Črnomelj, imenovali novega predsednika LAS – Lokalne akcijske skupine za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj in člana Nadzornega odbora občine Črnomelj.

Gradivo in obrazložitve vseh točk dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet - Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Zaključena 23. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

Črnomelj, 13. oktober 2021 – Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so v torek, 12. 10. 2021 na 23. redni seji obravnavali 16 točk dnevnega reda, med katerimi so nadaljevali z obravnavo informacije o delovanju bioplinarne Lokve pri Črnomlju in sprejeli Sklep o pristopu Občine Črnomelj k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS), v sklopu katerega bodo občine lažje dosegale čezmejno, transnacionalno ali medregijsko sodelovanje.

Zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 so se člani sveta sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih.

Med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in županom Karlovške županije, ob prisotnosti takratnega ministra za infrastrukturo, je bil v maju 2018 podpisan Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovec – Zagreb, na podlagi katerega se podpisniki zavzemajo za doseganje ciljev: modernizacija železniške proge, višja potovalna hitrost, okrepitev nosilnosti proge, ureditev postajališč in odprava nivojskih prehodov. Ocenjeno je bilo, da bi navedene cilje najbolje in najhitreje dosegli z ustanovitvijo nove pravne osebe – Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS).

Na seji občinskega sveta je bila ponovno obravnavana informacija o delovanju bioplinarne Lokve v Črnomlju. Točki sta prisostvovala predstavnika družbe Petrol d.d. Po razpravi je bilo sklenjeno, da  Petrol d.d. poda dodatne informacije in obrazložitve ter dokazila o izvedenih izboljšavah in obnovah, da pojasni kaj so spremenili od kar so prevzeli bioplinarno Lokve in katere izboljšave bodo še uredili do leta 2024, ko poteče okoljevarstveno dovoljenje. Župan na pobudo občinskega sveta s predstavniki družbe Petrol, Ministrstvom za okolje in prostor ter z Agencijo za okolje vzpostavi aktiven dialog o prihodnosti bioplinarne Lokve pri Črnomlju.

Člani občinskega sveta so na seji sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2021, Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, podali soglasje k namenski porabi presežka odhodkov nad odhodki Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za postavitev toplotne črpalke za ogrevanje novejšega dela vrtca enote Loka in dodatne ureditve igralnice na Majerju in se seznanili z informacijami o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora v Drenovcu, o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega načrta Majer in sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za staro mestno jedro Črnomlja. V sklopu kadrovskih zadev so člani sveta podali pozitivno mnenje k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina na Enoti Črnomelj, imenovali novega predsednika LAS – Lokalne akcijske skupine za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj in člana Nadzornega odbora občine Črnomelj.

Gradivo in obrazložitve vseh točk dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet - Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.