Novi ukrepi Vlade RS za zajezitev širjenja koronavirusa, sprejet tudi protikrizni zakon za državljane in gospodarstvo

Od danes, 30. 3. 2020, veljajo novi ukrepi za zajezitev koronavirusa, in sicer: 

➡️ Razkuževanje večstanovanjskih stavb
➡️Prepoved gibanja izven občine prebivališča
➡️Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.
➡️Na zaprtih javnih krajih obvezna uporaba zaščitne maske (ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so npr. rute ali šali ) ter rokavic.

Več o ukrepih do sedaj preberite TUKAJ

Vlada RS je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Predlog zakona, ki sledi načelu varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotavljanja likvidnosti gospodarskim subjektom, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je po svoji naravi začasen, saj ureja vsebino, povezano z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi iz tega dela zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, se uporabljajo do 31. maja 2020.

Potrebno je omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo. Za izvajanje ukrepov pri zajezitvi, obvladovanju in preprečevanju širjenja epidemije je potrebno nemudoma zagotoviti sredstva, vlada ocenjuje, da bodo vse rešitve skupaj v predlogu zakona zvišale odhodke državnega proračuna v višini treh milijard evrov.

Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi. Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Pomoč je namenjena tudi vsem rednim študentom s prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer v višini enkratnega kriznega dodatka v višini 150 evrov, ki se izplača do 30. aprila 2020. Velikim družinam s tremi otroki predlog zakona namenja dodatek v višini 100 evrov, družinam s štirimi ali več otroki pa 200 evrov višji dodatek, poleg dodatka, ki ga že prejemajo. Upokojenci imajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka, z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost najšibkejših upokojencev, katerih pokojnine so nižje od 700 evrov. Dodatek se bo izplačal v treh različnih višinah: 300 evrov za pokojnine do višine 500 evrov, 230 evrov za pokojnine od višine 501 evrov do višine 600 evrov in 130 evrov za pokojnine od višine 601 evrov do višine 700 evrov. Prejemek se ne bo všteval v dohodek za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, saj je osnovni namen dodatka izboljšanje socialnega položaja upravičencev. Prav tako od prejetega solidarnostnega dodatka ne bo potrebno plačati dohodnine in prispevka za zdravstveno zavarovanje, dodatek pa tudi ne bo predmet davčne izvršbe. Do enkratnega dodatka v višini 150 evrov so opravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Uvaja se tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19. Do zneska v višini 200 evrov bodo lahko upravičeni zaposleni v zasebnem sektorju, ki imajo osnovno bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače in so zaradi opravljanja svojega dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije. Sredstva za financiranje novega dodatka v zasebnem sektorju bo zagotovil delodajalec iz sredstev oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.
Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 % znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih. Enako znižanje velja tudi za nadomestila plač bivših funkcionarjev in tudi za plače funkcionarjev, ki bodo nastopili funkcijo po uveljavitvi tega zakona. Zakon ne znižuje plač funkcionarjem sodstva, funkcionarjem Ustavnega sodišča in lokalnih skupnosti.

Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest in delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi bolezni COVID-19, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo bolezni COVID-19, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu.

Županova izjava za javnost glede zadnjih ukrepov v povezavi s koronavirusom - 27. 3. 2020

pdfIZJAVA

Spoštovane občanke in občani,

končuje se drugi teden, ko je bila razglašena epidemija zaradi koronavirusa. V občini Črnomelj se od začetka spremljanja števila obolelih stanje ni spremenilo in imamo uradno še samo 3 obolele. Moram poudariti, da je bilo na testiranje v tem času preventivno napotenih kar nekaj ljudi iz različnih zavodov in organizacij in na naše zadovoljstvo so bili vsi izvidi negativni.

Štab CZ je imel v torek 24. 3. 2020 sejo v popolni sestavi, na kateri se je obravnavalo trenutno stanje in možni prihodnji scenariji nadaljnjega razvoja dogodkov, z namenom priprave preventivnih ukrepov, da do širjenja epidemije pri nas nebi prišlo. V tem duhu so tudi aktivnosti, ki jih sprejemamo in izvajamo. Ena od aktivnosti je tudi dodatno izobraževanje za ljudi v pomembnih javnih službah na temo zaščite pred koronavirusom.

Center za socialno delo Črnomelj, OZ RK Črnomelj in Župnijska Karitas se redno usklajujejo glede razdeljevanja pomoči občanom, ki se za sedaj izvaja preventivno. Dogovorjeno pa je bilo, da v večstanovanjskih stavbah upravljalec stavb razobesi obvestilo o pomoči starejšim in bolnim, ki nimajo svojcev.

Z zaščitnimi sredstvi smo za enkrat kar preskrbljeni in skrbimo za rezervne količine, ki bi bile aktivirane v primeru izbruha bolezni v širši obliki. Še vedno se trudimo tudi preko lastnih virov zagotoviti dovolj zaščitnih sredstev za sile zaščite in reševanja ter ostalim, ki sodelujejo pri pomoči občanom.

Smo v stalnih kontaktih z Domom starejših občanov Črnomelj in jim nudimo potrebno pomoč in usklajujemo preventivne aktivnosti, da skupaj preprečimo izbruh bolezni pri njih, kar je zelo pomembno. Za enkrat smo uspešni, zato pohvale osebju za njihovo požrtvovalno delo. Na tem mestu pa ponovno pozivam prostovoljce, da se prijavijo za pomoč v DSO, ker tako zaposleni kot stanovalci postajajo izčrpani in bodo potrebovali pomoč (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Tudi v JP Komunala Črnomelj so se ustrezno organizirali, da lahko zagotavljajo nemoteno delovanje javne službe tudi v teh kriznih razmerah. Čestitke in pohvale.

Na spletni strani Občine Črnomelj so bili objavljeni kontakti lokalnih pridelovalcev hrane, katere lahko kontaktirajo občani in pri njih kupijo in prevzamejo lokalno pridelano hrano ob upoštevanju navodil NIJZ. V teh časih spoznavamo kako pomembna postaja lokalna samooskrba, ki jo bomo morali skupaj še bolj razvijati.

Glede samozaposlenih smo poslali dopis na vlado, ki se je hitro odzvala z ustreznimi ukrepi, smo pa v dnevnih kontaktih z gospodarstvom in vlado glede prepovedi dnevnih delovnih migracij za delavce iz Hrvaške. Zavedamo se problema zato prosimo naše organe in tudi hrvaške kolege, da pomagajo rešiti problem za gospodarstvo in ne nazadnje tudi za njihove ljudi, ki dolgoročno ne bodo mogli živeti z obstoječo prepovedjo prehajanja meje. Upamo na skorajšnji umik uredbe Hrvaške vlade.

Na koncu vse občane prosim, da zdržite in se še naprej disciplinirano držite uvedenih ukrepov in delujete samozaščitno, kajti to je najboljši recept za premagovanje epidemije koronavirusa.

Ostanite zdravi.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.