Javni in državni zavodi

Javni in državni zavodi - vzgoja in izobraževanje

splet

Glasbena šola Črnomelj

www.gscrnomelj.si

Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš

www.os-dragatus.si

Enota vrtca OŠ Komandanta Staneta Dragatuš

http://www.vrtec-dragatus.si

Osnovna šola Loka Črnomelj

www.os-loka-crnomelj.si

Osnovna šola Milke Šobar-Nataše Črnomelj

www.osmsn.si

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj

www.osmjc.si

Osnovna šola Stari trg ob Kolpi

www.os-stari-trg-ok.si

Osnovna šola Vinica

www.osvinica.si

Enota vrtca OŠ Vinica

www.vrtecvinica.splet.arnes.si

Srednja šola Črnomelj

www.ss-crnomelj.si

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

www.vrtec-crnomelj.si

   

Javni in državni zavodi - zdravstvo in socialno varstvo

 

http://www.ezdravstvo.si/

 

Center za socialno delo Črnomelj

www.scsd.si/predstavitev-centra-za-socialno-delo/items/crnomelj.html

Dolenjske lekarne Novo mesto, Lekarna Črnomelj

http://www.dolenjske-lekarne.si/lekarne/lekarna-crnomelj

Dom starejših občanov Črnomelj

www.domcrnomelj.si

Lekarna Vrščaj, Bor Vrščaj, mag. farm.

www.lekarnavrscaj.si

Varstveno delovni center Črnomelj

www.vdc-crnomelj.si

Zdravstveni dom Črnomelj

www.zd-crnomelj.si

   

Javni in državni zavodi  - kultura

 

Belokranjski muzej Metlika

www.belokranjski-muzej.si

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Črnomelj

www.jskd.si

Knjižnica Črnomelj

www.crn.sik.si

Športna zveza Črnomelj

 

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

www.zik-crnomelj.eu

   

Javni in državni zavodi - gospodarstvo, turizem

 

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.

www.komunala-crnomelj.si

Javni zavod Krajinski park Kolpa

www.kp-kolpa.si

Območna obrtno-podjetniška zbornica Črnomelj

www.ooz-crnomelj.si

Razvojno informacijski center Bela krajina

www.ric-belakrajina.si

TIC Črnomelj - RIC Bela krajina

www.belakrajina.si

   

Javni in državni zavodi - ostali

 

Finančna uprava Republike Slovenije

www.fu.gov.si

Geodetska uprava Republike Slovenije

www.gu.gov.si

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

www.kmetijskizavod-nm.si

Nacionalni inštitut za javno zdravje

www.nijz.si

Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

www.nlzoh.si

Notar Ferlež Janez

www.notar-z.si/janez-ferlez

Okrajno sodišče v Črnomlju

www.sodisce.si/okracn/

Policija

www.policija.si

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

www.s-kzg.gov.si

Upravna enota Črnomelj

www.upravneenote.gov.si/crnomelj

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

www.uvhvvr.gov.si

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

www.ess.gov.si

Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto

www.zgs.si

   
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.