NAČRT UPRAVLJANJA MESTNEGA JEDRA ČRNOMELJ februar 2014 – februar 2018
Načrt upravljanja - mestno jedro Črnomelj

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE ČRNOMELJ, april 2017
Končna publikacija CPS Občine Črnomelj