Dokumenti v javni obravnavi (44)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj - predlog

  • 01 September 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj.

V času do 10. 9. 2021, do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Namen postopka prekategorizacije občinskih cest je ukinitev državne ceste skozi staro mestno jedro mesta Črnomelj (od semaforja pri pošti do semaforja pri kavarni) in določitev odseka državne ceste (s potekom od semaforja pri pošti, mimo prodajalne DM po glavni cesti, mimo kotlovnice Čardak, do krožišča z obvoznico). S tem je zagotovljena povezava državnega cestnega omrežja iz smeri Metlike do obvoznice Črnomelj.

Preberite več...

Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija

  • 25 Maj 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi:

pdfOdlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija

V času do 10.6.2021 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Občina Črnomelj je v sodelovanju z zunanjim strokovnim sodelavcem pripravila Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj, program gimnazija. Odlok je usklajen z Občino Metlika in Občino Semič. S predlaganim odlokom se skladno s predpisi, ki urejajo pristojnosti lokalnih skupnosti želi ohraniti in pospešiti vzgojno izobraževalno dejavnost na območju Bele Krajine.

Preberite več...

Odlok o grbu in zastavi Občine Črnomelj - predlog za izdajo

  • 29 April 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju k pripravi Odloka o grbu in zastavi Občine Črnomelj.

V času do 11. 5. 2021 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Preberite več...

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi - predlog

  • 08 April 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi.

V času do 15. 4. 2021, do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

pdfOdlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi - predlog

Zaključeno 15. 4. 2021 

Preberite več...

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Črnomelj - predlog

  • 08 April 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Črnomelj.

V času do 15. 4. 2021, do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

pdfOdlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Črnomelj - predlog

Zaključeno 15. 4. 2021 

Preberite več...

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj - predlog

  • 08 April 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj.

V času do 15. 4. 2021, do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

pdfOdlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj - predlog

Zaključeno 15. 4. 2021 

Preberite več...

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika - predlog

  • 01 April 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi:

pdfOdlok o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika

V času do 30. 4. 2021 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

S strani Občine Metlika smo prejeli predlog novega Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika. Sedežna občina je v sodelovanju z zunanjo sodelavko, pripravila nov odlok, saj je veljavni odlok iz leta 2009 vseboval nekatere določbe, ki niso več aktualne.

Odlok je zaradi spremembe zakonodaje in deloma tudi zaradi dejanskih okoliščin potrebno prenoviti, poleg tega pa je bilo potrebno poenotiti tudi posamezne določbe, predvsem na relaciji občina – zavod.

Preberite več...

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj – osnutek oz. čistopis sprememb in dopolnitev

  • 01 Februar 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj.

V času do 20. 2 .2021 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na predlog akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

pdfČistopis sprememb in dopolnitev

Zaključeno 20. 2. 2021

Preberite več...

Odlok o javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto in Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto - predlog

  • 13 Januar 2021 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi:

Odloka o javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne novo mesto

V času do 18. 1. 2021 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Predlagana dokumenta sta že bila v javni obravnavi od 24.9.2019 do 7.10.2019. Tokrat se sprememba nanaša zgolj na ustanovitvene deleže zaradi spremembe števila ustanoviteljic.

Zaključeno 18. 1. 2021.

Preberite več...

Proračun občine Črnomelj za leto 2021 - predlog za izdajo

  • 11 December 2020 |

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Proračuna občine Črnomelj za leto 2021. V času do 17. 12. 2020 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Zaključeno: 17. 12. 2020

Preberite več...

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.