Komisije in delovna telesa

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 1. Zoran Špec –  predsednik
 2. Janez Perušič – član
 3. Renata Butala – članica 
 4. Andrej Fabjan –  član
 5. Maja Kocjan – članica

NADZORNI ODBOR OBČINE ČRNOMELJ

 1. Stanislava Majerle - predsednica
 2. Andrej Matkovič - član
 3. Alojz Hudelja - član
 4. mag. Andrej Beličič - član
 5. Miroslav Rožman - član

ODBOR ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA

 1. Zalka Bosanac - predsednica
 2. Anica Želježnjak - članica
 3. Renata Butala - članica
 4. Bernarda Kump - članica
 5. Boštjan Domitrovič - član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

 1. Samo Kavčič - predsednik
 2. Branko Butala - član
 3. Nataša Hudelja - članica
 4. Stanislav Malerič - član
 5. Matej Banovec - član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 1. Vesna Fabjan - predsednica
 2. Marjetka Žunič - članica
 3. Jure Kuhar - član
 4. Mojca Čemas Stjepanovič - članica
 5. Anton Brula - član

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

 1. Andrej Fabjan - predsednik
 2. Tatjana Kmetič Škof - članica
 3. Leopold Perko - član
 4. Uroš Vranešič - član
 5. Marko Mravinec - član

STATUTARNO - PRAVNA KOMISIJA

 1. Mira Radojčič - predsednica
 2. Tadeja Lamut - članica
 3. Štefan Misja - član
 4. Marica Prijanovič - članica
 5. Marjanca Grenc - članica

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 1. Mitja Frankovič - predsednik
 2. Robert Klobučar - član
 3. Marko Plesec  - član
 4. Alojz Puhek - član 
 5. Lidija Malešič - članica
 6. Mirko Đakovič  - član
 7. Janez Hozner - član
 8. Jože Veselič - član 
 9. Martin Orlič - član

LAS - LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA SPREMLJANJE ODVISNOSTI 

 1.  Mateja Jaklič - predsednica
 2.  Brigita Grahek Šolar- članica
 3.  Tatjana Gregorič - članica
 4.  Katarina Špehar - članica
 5.  Mateja Malnarič - članica
 6.  Zdenka Vrtin - članica
 7.  Tatjana Zupančič - članica
 8.  Marija Kolbezen - članica
 9.  Nataša Hudelja - članica

POSEBNO DELOVNO TELO ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI 

 1. Zoran Špec - predsednik 
 2. Henček Kosec - član
 3. Vesna Fabjan - članica
 4. Janez Perušič - član
 5. Franc Hudak - član
 6. Anton Hudorovac - član
 7. Marjetka Papež - članica

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ OBČINE ČRNOMELJ

 1. Boris Rožič - predsednik
 2. Vesna Fabjan - članica
 3. Rozalija Hudelja - član
 4. Mojca Čemas Stjepanovič - članica
 5. Sonja Pavše Grabrijan - članica

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE ŽUPANČIČEVIH PRIZNANJ

 1. Ani Jankovič Šober - predsednica
 2. Mira Madronič - članica
 3. Renata Butala - članica
 4. Vesna Fabjan - članica
 5. Darja Steiner - članica

ŽIRIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA 

 1. Jernej Kavšek - predsednik
 2. Saša Malerič - član
 3. Vesna Fabjan - članica
 4. Sonja Starešinič - članica
 5. Marko Mravinec - član
 6. Milan Kordič - član

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE POHVAL IN GRAJ PRI UREJANJU IN VAROVANJU OKOLJA

 1. Jožica Grdun Adlešič - predsednica
 2.  Aleksandra Ružič- članica
 3. Gregor Šmalcelj - član
 4. Miha Vardijan - član
 5. Anton Brula - član

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE ČRNOMELJ

 1. Martin Mušič - predsednik
 2. Janez Kastrin - član
 3. Srečko Adlešič - član
 4. Mateja Perak - članica
 5. Miha Vardijan - član

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI V OS 

 1. POLJŠAK Alojz - predsednik
 2. VRŠČAJ SPUDIĆ Erika - nam. predsednika
 3. VITKOVIČ Marjan - član
 4. PLUT Katarina - nam. člana
 5. LESKOVAR Milan - član
 6. JAKŠA Tatjana - nam. član
 7. HUDOROVAC Anton -  član
 8. TUDIJA Liljana - nam. člana

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 1.  MIKETIČ VIPAVEC Jožica- predsednica
 2.  FORTUN Igor - nam. predsednice
 3. PUHEK Martin - član
 4. PERKO Melita - nam. člana
 5. RADOVIČ Vladimir - član
 6. RAVNIKAR Alojz - nam. članice
 7. JAKŠA Janez - član
 8. SUHOREPEC Igor - nam. člana

SVET UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN OBČINE ČRNOMELJ

 1. Jože Veselič - predsednik
 2. Stanislav Starešinič - član
 3. Anja Luznar - članica
 4. Sonja Pavše Grabrijan - članica
 5. Petra Dichlberger - članica

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 

PLEVNIK Darinka

Trubarjeva ulica 2, Črnomelj

Predsednica

MIKETIČ VIPAVEC Jožica

Gubčeva ulica 7, Črnomelj

Nam. predsednice

Mag. PUHEK Martin

Ul. 21. okt. 17c, Črnomelj

Član

STAREŠINIČ Vladimir

Bevkova ulica 3, Črnomelj

Nam. člana

STRMEC Jožef

Čardak 5, Črnomelj

Član

CERAR Erika

Obrh pri Dragatušu 5, Dragatuš

Nam. člana

JAKŠA Denis

Kajuhova ulica 4, Črnomelj

Član

ŠKOF Janez

Ul. Bratov Klemenc 11, Črnomelj

Nam. člana

 

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PLAKET OBČINE ČRNOMELJ

 

ŠIMEC Sašo

Pri stadionu 4, Črnomelj

Predsednik

ŠTEFANIČ Peter

Ul. 21. avgusta 18, Črnomelj

Član

PAVLAKOVIČ Stanislav

Šolska ulica 5, Črnomelj

Član

DRŽAJ Andrej

Dragatuš 33, Dragatuš

Član

VERBANEC Peter

Ul. Pod smreko 2, Črnomelj

Član

 

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE ŽUPANČIČEVIH PRIZNANJ

 

MADRONIČ Mira

Stari trg 39, Stari trg

Predsednica

DICHLBERGER Marija

Ul. Pod gozdom 18, Črnomelj

Članica

KAPŠ Katarina

Prelesje 12, Stari trg

Članica

VERBANEC Nataša

Ul. Pod smreko 2, Črnomelj

Članica

PERUŠIČ Alojz

Ul. Danila Bučarja 18, Črnomelj

Član

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ ŠPORTNIK, ŠPORTNICA IN ŠPORTNI KOLEKTIV LETA

 

PERUŠIČ Janez

Butoraj 24, Črnomelj

Predsednik

BAHOR Zdravko

Dragovanja vas 15, Dragatuš

Član

MRAVINEC Franc

Kanižarica 40, Črnomelj

Član

ČRNIČ Drago

Semiška cesta 4a, Črnomelj

Član

ŠUMAR Elvis

Kanižarica 10a, Črnomelj

Član

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE POHVAL IN GRAJ PRI UREJANJU IN VAROVANJU OKOLJA

 

RUŽIČ Aleksandra

Metliška cesta 3, Črnomelj

Predsednica

JESIH Dušan

Belčji Vrh 19, Dragatuš

Član

MRAVINEC Mihael

Vinica 42, Vinica

Član

SCHWEIGER Andrej

Zadružna cesta 10a, Črnomelj

Član

BRULA Anton

Talčji Vrh 2a, Črnomelj

Član

 

 

ŽIRIJA ZA PODELJEVANJE NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE ČRNOMELJ

 

VESELIČ Stanko

Cankarjeva ulica 2, Črnomelj

Predsednik

GRABRIJAN Boris

Velika sela 6, Adlešiči

Član

BABIČ Vinko

Sadež 17, Črnomelj

Član

ROM Matija

Doblička Gora 6a, Črnomelj

Član

MLAKAR Dušan

Kanižarica 14a, Črnomelj

Član

 

 

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.