O občini

 Zemljevid Občina Črnomelj

Osnovni podatki
Občina Črnomelj se nahaja na skrajnem jugovzhodu Slovenije z najjužnejšo točko države v vasi Kot v Krajevni skupnosti Sinji vrh. Obsega 339,9 km2 površine kar predstavlja preko 50% vse površine Bele krajine, zato je občina Črnomelj tudi največja občina v Beli krajini. Občina šteje nekaj manj kot 15.000 prebivalcev in sodi tako po površini kot po številu prebivalcev med večje slovenske občine. V občini je 122 naselij v 13-ih krajevnih skupnostih (Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje, Kanižarica, Petrova vas, Sinji Vrh, Stari trg ob Kolpi, Talčji Vrh, Tribuče, KS Vinica).

Uradna dolžina meje Občine Črnomelj z Republiko Hrvaško je 52,83km.

Črnomelj

Mesto Črnomelj leži na obeh straneh sotočja rek Lahinje in Dobličice, je sedež občine in ima nekaj več kot 5.000 prebivalcev. Je kulturno, zaposlitveno, oskrbno in upravno središče večjega dela Bele krajine.

Občinski praznik
Praznik občine je 19. februar, dan I. zasedanja Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta, leta 1944 v Črnomlju.

Grb in zastava

Crnomelj Grb osnovni

Grb Občine Črnomelj je grb mesta Črnomelj. Ima obliko ščita črne barve, ki je obrobljen z rdečo črto. V sredini ščita je grajski stolp z vratno odprtino, tremi širokimi okni v nadstropju in štirimi cinami na vrhu. Stolp je rdeče barve. Osnova za figuro stolpa je povzeta iz najstarejše upodobitve mesta Črnomelj na pečatu iz leta 1587. Barve v grbu se naslanjajo na prvo barvno upodobitev iz konca 17. stoletja.

Barve, ki se uporabljajo za grb so:
-        rdeča (obroba in stolp) CMYK: 0, 91, 76, 0; RGB: 231, 49, 55
-        črna (ščit) CMYK: 0, 0, 0, 100; RGB: 0, 0, 0

Zastava Crnomelj lezeca

Zastava Občine Črnomelj je belo zelena, z grbom Občine Črnomelj v sredini. Sestavljena je iz dveh barvnih ploskev, bele in zelene, ki predstavljata krajino zelene barve in belo nebo. Grb je do polovice potopljen v zeleno krajino, nad njim pa se pne belo nebo. Vsaka barva zavzema polovico prostora zastave. Višina grba je 2/3 višine zastave, postavljen je na sredino. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2.

Barve, ki se uporabljajo za zastavo so:
-        rdeča - CMYK: 0, 91, 76, 0; RGB: 231, 49, 55
-        črna - CMYK: 0, 0, 0, 100; RGB: 0, 0, 0
-        bela - CMYK: 0, 0, 0, 0; RGB: 255, 255, 255
-        zelena - CMYK: 80, 0, 70, 40; RGB: 0, 119, 81

Mednarodno sodelovanje
Grad Duga Resa – Hrvaška
Občina Negotino – Makedonija
Občina Antillo (Sicilija) – Italija
Občina Terzo d'Aquileia Udine - Italija

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.