Prejemniki priznanj Občine Črnomelj

Prejemniki priznanj Občine Črnomelj od leta 2010 naprej:


Naziv častni občan

2014 - Jože Strmec
2010 - mag. Janez Kramarič


Plaketa Občine Črnomelj

2018 - Župnijska Karitas Črnomelj
2017 - podjetje Akrapovič d.d.
2016 - Jože Zabukošek
2015 - Anton-Toni Perušič
2014 - Silvo Grdešič
2013 - Čebelarsko društvo Črnomelj
2012 - Gasilska zveza Črnomelj
2011 - Ksenija Khalil
2010 - Boris Fabjan


Diploma Občine Črnomelj

2018 - Lidija Malešič, Janez Weiss
2017 - OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Anton-Toni Perušič, Športno društvo Ninja Črnomelj
2016 - OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj
2015 - Jernej Kozan, Boris Pupič, Sonja Brula
2014 - Športno društvo Butoraj, Šahovsko društvo Stari trg ob Kolpi
2013 - Verica Marušič, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, Prva generacija rokometašev Rokometnega kluba Črnomelj
2012 - Anton-Toni Perušič, Peter Kokotec, Alojz Štrucelj
Prvič podeljena za leto 2012.


Župančičeva plaketa

2018 - Janko Balkovec
2017 - Dirk Heij
2016 - Katarina Adlešič
2015 /
2014 - Mira Madronič
2013 - Ani Jankovič Šober
2012 - Katarina Kapš
2011 - Tončka Starašinič
2010 - Helena Vukšinič


Župančičeva diploma

2018 - Gregor Zagorc
2017 - Leopold Perko, Branka Weiss
2016 - Iztok Štrucelj, Daša Bahor, Baričeva hiša Prelesje
2015 - Breda Kočevar, Mojca Breznik, Tomislav Urh, Vesna Fabjan, Nataša Šuštarič Bradač in Nataša Žalec Sever
2014 - Katja Kocjan Plut
2013 - Tadej Fink, Vlado Starešinič, KUD Preloški muzikanti
2012 - Jurij Špehar, Darko Dare Grgič, Martin Matkovič, KUD Laterna, Željka Karin Biličič
2011 - Sonja Strgar, Dramska skupina KD Stari trg ob Kolpi
2010 - MKK Bele krajine, Srečko Brezar, Pevke in pevci FS Stari trg ob Kolpi


Športnik leta

2018 - Michel Horn
2017 - Žiga Vrščaj
2016 - Lucian Butala
2015 /
2014 - Maks Vrščaj
2013 - Toni Vrščaj
2012 - Jasmin Kurtić
2011 - Rok Štrucl
2010 - Srečko Janjoš


Športnica leta

2018 - Tina Mržljak
2017 - Jasmina Kovač
2016 - Eva Puhek
2015 - Jasmina Kovač
2014 - Jasmina Kovač
2013 - Simona Satošek
2012 - Nina Modrinjak
2011 - Simona Satošek
2010 - Nina Modrinjak


Športni kolektiv leta

2018 - Karate klub Krka
2017 - Ekipa DOS Bela krajina 2017
2016 - Športno društvo Muay Thai Gladiator
2015 - Članska ekipa Košarkarskega kluba Kolpa
2014 - Rokometni klub Črnomelj
2013 - Članska ekipa Košarkarskega kluba Kolpa Črnomel
2012 - Malonogometna ekipa Srednje šole Črnomelj
2011 - Mladinska ekipa Košarkarskega kluba Kolpa Črnomelj
2010 /


Pohvala »Breza«

2018 - Vinko Kukman
2017 /
2016 - Krajinski park Kolpa
2015 /
2014 /
2013 - OŠ Mirana Jarca Črnomelj
2012 - Terapevtska skupina TAV Stari trg ob Kolpi
2011 - OŠ Stari trg ob Kolpi
2010 - Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi


Graja »Kopina«

2018 /
2017 - Marta Ana Triplat
2016 /
2015 /
2014 /
2013 /
2012 /
2011 /
2010 /


/ - priznanje ni bilo podeljeno


Opis in odloki posameznih priznanj

Naziv častni občan je najvišje priznanje, ki ga prejme posameznik, katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti. Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za razvoj, blaginjo, ugled in promocijo občine v Republiki Sloveniji in v tujini. Naziv častni občan se praviloma podeljuje enkrat v mandatnem obdobju občinskega sveta v razmaku štirih let, izjemoma na podlagi posebej sprejetega sklepa občinskega sveta tudi pogosteje. Naziv je trajen in se prejemniku podeli le enkrat. Naziv častni občan se izroči na svečan način na osrednji prireditvi ob prazniku Občine Črnomelj s posebno listino.
Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 9/2010 in št. 62/2017)

Priznanja Občine Črnomelj se podeljuje ob prazniku Občine Črnomelj fizičnim in pravnim osebam za izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva, obrambe in zaščite ter drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj. In sicer se priznanja podeljujejo kot listine-diplome za pomembne enkratne dosežke in uspehe ter kot plaketa za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje.
Odlok o priznanjih Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/1995, št. 36/2002 in št. 99/2012)

Župančičeva priznanja se podeljujejo ob kulturnem prazniku, in sicer kot listine – diplome za enkratne dosežke in kot plaketa za dolgoletno delo na kulturnem področju.
Odlok o Župančičevih priznanjih (Uradni list RS, št. 8/1995 in št. 21/2002)

Priznanje športnik leta, športnica leta in športni kolektiv leta Občine Črnomelj se podeljuje fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju športa v preteklem letu dosegli pomembne uspehe in dosežke tako v občini kot izven njenih meja.
Odlok o športniku in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 123/2003 in št. 106/2005)

Pohvale in graje pri urejanju in varovanju okolja se podeljujejo v obliki listine in skulpture »Breza« za dejanja, ki so prispevala k uspehu pri varovanju okolja in si zaslužijo javno pohvalo in »Kopina« za opustitev dejanj, katera so vplivala na neurejenost oz. na onesnaženost okolja in zaslužijo javno grajo.
Odlok o pohvalah in grajah pri urejanju in varovanju okolja (Uradni list RS, št. 8/1995 in št. 54/2005)

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.