Ostali organi

Štab Civilne zaščite Občine Črnomelj

 • Jože Weiss, poveljnik
 • Jože Vrščaj, namestnik poveljnika in član – področje požarne varnosti in tehnične nesreče
 • Marjetka Papež, članica – področje oskrbe ogroženega in prizadetega prebivalstva
 • Boštjan Majerle, član – zaklanjanje in evakuacija
 • Renata Kambič, članica – področje radiološke, kemične in biološke (RKB) zaščite
 • Antonija Balkovec, članica – področje prve medicinske pomoči
 • Samo Kavčič, član – področje gradbeno tehničnega reševanja
 • Boris Korasa, član – področje koordinacijenmed štabom CZ Občine Črnomelj in Policijo

Varnostni sosvet Občine Črnomelj

 • Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj
 • Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj
 • Tamara Potočar, direktorica Občinske uprave Občine Črnomelj
 • Jože Weiss, poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj
 • Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva
 • Martin Žepič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  pdfSporazum o ustanovitvi Varnostnega sosveta
  pdfPoslovnik Varnostnega sosveta

Posvetovalno telo za področje gospodarstva in turizma

 • Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice za Dolenjsko in Belo krajino
 • Peter Črnič, direktor RIC Bela krajina
 • Stanislav Malerič, predsednik Območne obrtne zbornice Črnomelj
 • Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo Občine Črnomelj
 • Greta Auguštin, OU Občine Črnomelj

Posvetovalno telo za področje izobraževanja

 • Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj in predsednik aktiva ravnateljev
 • Elizabeta Prus, ravnateljica Srednje šole Črnomelj
 • mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj
 • Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti
 • Vladka Kostelec Peteh, OU Občine Črnomelj

Posvetovalno telo za področje kulture

 • Helena Vukšinič, JSKD Območna izpostava Črnomelj
 • Anja Panjan Trgovčić, direktorica Knjižnice Črnomelj
 • Tadej Fink, predstavnik ZIK Črnomelj
 • Janez Weiss, predstavnik RIC Črnomelj
 • Jože Migalič, OU Občine Črnomelj

Posvetovalno telo za področje sociale

 • Meta Papež, direktorica Centra za socialno delo Črnomelj
 • Valerija Lekić Poljšak, direktorica Doma starejših občanov Črnomelj
 • Tatjana Muhič, direktorica Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto
 • Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti Občine Črnomelj
 • Jože Migalič, OU Občine Črnomelj

Posvetovalno telo za področje kakovosti življenja mladih

 • Klemen Vitkovič, Mladinski center BIT Črnomelj
 • Nina Miketič, predsednica Kluba belokranjskih študentov
 • Miha Babič, vodja Dijaške sekcije Kluba belokranjskih študentov
 • Predstavnik skavtov, Steg Črnomelj 1
 • Predstavnik ŠTD Vinica
 • Vladka Kostelec Peteh, OU Občine Črnomelj
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.