Proračun

Rebalans proračuna 2021

pdfOdlok o rebalansku proračuna Občine Črnomelj za leto 2021
pdfRebalans proračuna Občine Črnomelj za leto 2021

Proračun 2021

pdf1. Sklep o začasnem financiranju 2021
pdf2. Odlok o proračunu za leto 2021
pdfSplošni del
pdf Posebni del
pdf NRP 2021-2024
 pdfObrazložitev splošnega dela
pdf Obrazložitev posebnega dela
pdf Obrazložitev NRP


Zaključni račun proračuna 2020

pdfSklep
pdfZaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2020

Rebalans proračuna 2020

pdfOdlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2020
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2020 - 2023

Proračun 2020

pdfOdlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020 
pdfSplošni del 
pdfPosebni del 
pdfNačrt razvojnih programov 2020-2023 

pdfSklep o začasnem financiranju v letu 2020


Zaključni račun proračuna 2019

pdfSklep 
pdfZaljučni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2019 

Rebalans proračuna 2019 I

pdfOdlok o rebalansu za leto 2019
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2019-2022

 Proračun 2019

pdfOdlok o proračunu za leto 2019
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2019-2022

pdfSklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2019


Rebalans proračuna 2018 III

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2018
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2018-2021
pdfSklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Občine Črnomelj za leto 2018

Rebalans proračuna 2018 II

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2018
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2018-2021

Sprememba proračuna 2018 I

pdfOdlok o spremembi proračuna za leto 2018
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2018 - 2021
pdfSklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2018

Proračun 2018

pdfOdlok o proračunu 2018
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2018 - 2021


Rebalans proračuna 2017 III

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2017
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2017 - 2020

Rebalans proračuna 2017 II

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2017
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2017 - 2020

Rebalans proračuna 2017

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2017
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2017 - 2020

Proračun 2017

pdfOdlok o proračunu za leto 2017
pdfSplošni del.pdf
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2017 - 2020


Rebalans proračuna 2016 II

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2016
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2016 - 2019

Rebalans proračuna 2016

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2016
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2016 - 2019

Proračun 2016

pdfOdlok o proračunu za leto 2016
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2016 - 2019


Rebalans proračuna 2015

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2015
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2015 - 2018

Proračun 2015

pdfOdlok o proračunu za leto 2015
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2015 - 2018

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.