Proračun

Proračun 2019

pdfOdlok o proračunu za leto 2019
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2019-2022

pdfSklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v letu 2019


Rebalans proračuna 2018 III

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2018
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2018-2021
pdfSklep o določitvi končnega roka za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Občine Črnomelj za leto 2018

Rebalans proračuna 2018 II

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2018
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2018-2021

Sprememba proračuna 2018 I

pdfOdlok o spremembi proračuna za leto 2018
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2018 - 2021
pdfSklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2018


Proračun 2018

pdfOdlok o proračunu 2018
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2018 - 2021


Rebalans proračuna 2017 III

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2017
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2017 - 2020

Rebalans proračuna 2017 II

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2017
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2017 - 2020

Rebalans proračuna 2017

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2017
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2017 - 2020

Proračun 2017

pdfOdlok o proračunu za leto 2017
pdfSplošni del.pdf
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2017 - 2020


Rebalans proračuna 2016 II

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2016
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2016 - 2019

Rebalans proračuna 2016

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2016
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2016 - 2019

Proračun 2016

pdfOdlok o proračunu za leto 2016
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2016 - 2019


Rebalans proračuna 2015

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2015
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2015 - 2018

Proračun 2015

pdfOdlok o proračunu za leto 2015
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2015 - 2018

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.