Poslovne cone


• Cona Adlešiči

Velikost (površina): 7.777 m2
SKICA
Lastništvo: 96,2% v zasebni lasti, 3,8% v javni lasti
Možnost širitve: DA

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 45km; hrvaška AC: 57km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 12 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 120 km; Zagreb: 110 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 85 % (6.610 m2 zasedene površine, 1.167 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjših obrti.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Cona Stari trg ob Kolpi

Velikost (površina): 20.385 m2
SKICA
Lastništvo: 99% v zasebni lasti, 1% v javni lasti

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 55km; hrvaška AC: 64km
Oddaljenost cone do železniškega omrežja: 20 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 130 km; Zagreb: 130km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 100 % (20.385 m2 zasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti. Kmetijstvo ter dejavnosti, ki so vezane na kmetijstvo: proizvodne (predelovalne) dejavnosti, žage (razrez lesa), trgovina, storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Cona Vinica

Velikost (površina): 37.582 m2
SKICA
Lastništvo: 100% v zasebni lasti

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 55km; hrvaška AC: 36km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 20 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 130 km; Zagreb: 88 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 30 % (11.275 m2 zasedene površine, 26.307 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti
________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Gospodarska cona Danfoss_Belt

Velikost (površina): 172.403 m2
SKICA
Lastništvo: 100% v zasebni lasti

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 45km – mejni prehod Metlika
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 3 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 110 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - 1. faza
Zasedenost cone: 97 % (167.231 m2 zasedene površine, 5.172 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti. Območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjša obrt.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Gospodarska cona Otovec

Velikost (površina): 93.580 m2
SKICA
Lastništvo: 99,4% v zasebni lasti, 0,6% v javni lasti

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 47km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 5 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 125 km; Zagreb: 80 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec
Zasedenost cone: 73 % (68.313 m2 zasedene površine, 25.267 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne dejavnosti, sečnja, storitve za gozdarstvo, oskrba z energijo, vodo, gradbeništvo, trgovina, storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo (samo strežba jedi in pijač), poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti. Je območje in omrežje infrastrukture železnic.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Industrijska cona proti Vražjemu kamnu

Velikost (površina): 101.498 m2
SKICA
Lastništvo: 97,4% v zasebni lasti, 2,6% v javni lasti

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 45km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 1 km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 110 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 96 % (97.438 m2 zasedene površine, 4.060 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Poslovna cona ob Belokranjski cesti

Velikost (površina): 209.477 m2
SKICA
Lastništvo: 98,2% v zasebni lasti, 1,8% v javni lasti

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 45km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 1,5km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 110 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj
Zasedenost cone: 67 % (140.350 m2 zasedene površine, 69.127 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Trgovina in storitvene dejavnosti, gostinstvo ter turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge podobne dejavnosti, ki nimajo škodljivih posledic na bivalno okolje in manjša obrt na CDo. Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Poslovna cona Ručetna vas

Velikost (površina): 29.002 m2
SKICA
Lastništvo: 100% v zasebni lasti

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: DA
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 32km; hrvaška AC: 50km – mejni prehod Metlika
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 5km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 100 km; Zagreb: 100 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovna cona »Ručetna vas«
Zasedenost cone: 79 % (22.912 m2 zasedene površine, 6.090 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Storitveni, servisni in proizvodni programi; Dejavnosti, ki okolje močno obremenjujejo, niso dovoljene. Poslovni in storitveni programi centralnega ali reprezentančnega tipa (pisarne, razstavni in prodajni saloni, manjši gostinski programi ipd.) ter stanovanja v višjih etažah
________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Poslovno storitvena cona Majer

Velikost (površina): 102.557 m2
SKICA
Lastništvo: 64% v zasebni lasti, 36% v javni lasti

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: NE
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 37km; hrvaška AC: 47km – mejni prehod Metlika
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 4km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 100 km; Zagreb: 100 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovna cona »Ručetna vas«
Zasedenost cone: 66 % (67.688 m2 zasedene površine, 34.869 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjših obrti.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (TRIS Kanižarica)

Velikost (površina): 961.727 m2
SKICA
Lastništvo: 93,65% v zasebni lasti, 6,35% v javni lasti

Komunalna opremljenost:
Priključek na elektro omrežje: DA
Priključek na plinovod: DA
Priključek na vodovod: DA
Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
Priključek na telefonsko omrežje: DA
Priključek na optokabelsko omrežje: NE
Priključek na toplovodno omrežje: NE
Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
Priključek na industrijsko ogrevanje: NE

Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 40km
Oddaljenost cone od železniškega omrežja: 3km
Oddaljenost cone od najbližjega mednarodnega letališča/letališč: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 100 km

Prostorski izvedbeni akt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica
Zasedenost cone: 44 % (423.160 m2 zasedene površine, 538.567 m2 nezasedene površine)
Namenska raba območja oz. dovoljene dejavnosti po prostorskem aktu: Centralne dejavnosti (trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, šport in rekreacija. Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne, kultura, turizem, rekreacija, šport. Oskrba z elektriko (energetski objekti).

 

Galerija slik

View the embedded image gallery online at:
http://crnomelj.si/poslovne-cone#sigProId6de6e60a58
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.