Vloge in obrazci

+Stranke Občine Črnomelj lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačajo:

  • z gotovino – v sprejemni pisarni Občine Črnomelj
  • brezgotovinsko z uporabo plačilnih/ kreditnih kartic ali s plačilnim nalogom – na banki ali pošti (Primer izpolnjenega obrazca UPN)
  • z elektronskim nakazilom – prek spletne banke

V primeru elektronskega plačila ali plačila s plačilnim nalogom morate pri plačilu navesti naslednje podatke:

Ime prejemnika:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Namen nakazila:

upravna taksa

IBAN (št. računa):

SI56 0121 7417 0309 189

BIC:

BSLJSI2X

Referenca:

SI11 75167–7111002-9999

 

 

Vloge vključene v eUprava in SPOT:
•    Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
•    Odmera komunalnega prispevka
•    Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
•    Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
•    Sprememba podatkov za odmero NUSZ
•    Pridobitev potrdila o predkupni pravici
•    Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
•    Pridobitev soglasja za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi
•    Pomoč občine ob rojstvu otroka

   Oddelek za splošne in pravne zadeve

 

kontaktna oseba: Katarina PLUT, T: 07 306 11 09

kontaktna oseba: Tatjana JAKŠA, T: 07 306 11 35

kontaktna oseba: Tanja RAMUTA, T: 07 306 11 27

Stanovanjsko področje
kontaktna oseba:
Anica BLAŽIČ, T: 07 306 11 21

   Oddelek družbene dejavnosti
 
   Družbene dejavnosti
 

kontaktna oseba: Alenka FABJAN, T: 07 306 11 26

kontaktna oseba: Jože MIGALIČ, T: 07 306 11 16

   
   Oddelek za okolje, prostor in gospodarstvo 
 
   Prireditve oz. shodi
 

kontaktna oseba: Tanja PETEH, T: 07 306 11 22

   Obratovalni čas gostinskih obratov
 

kontaktna oseba: Tanja PETEH, T: 07 306 11 22

   Prodajalne
 

kontaktna oseba: Tanja PETEH, T: 07 306 11 22

   Oglaševanje na javnih mestih
 

kontaktna oseba: Tanja PETEH, T: 07 306 11 22

   Dovoljenje za pobiranje parkirnine
 
   Dovoljenje za taborjenje
 
 

      Vloga za parkirno dovolinico 

      Pristopna izjava za gradnjo širokopasovnega omrežja
   

Več informacij o projektu in seznam naslovov vključenih v projekt RuNe najdete na povezavi: http://www.crnomelj.si/item/5739-prikljucitev-na-opticno-omrezje  

 

GRADNJA IN PROSTORSKO PODROČJE

 
   Lokacijska informacija

kontaktna oseba: Božidar BRAJKOVIČ, T: 07 306 11 24

Lokacijske preveritve 

kontaktna oseba: Marija PRAŠIN KOLBEZEN, T:, 07 306 11 32

Priprava sanacijskega OPPN

kontaktni osebi:

- Božidar Brajkovič, , T: 07 306 11 24
- Marija Prašin Kolbezen, T: 07 306 11 32

   

Sprememba namenske rabe prostora

kontaktni osebi:

- Božidar Brajkovič, , T: 07 306 11 24
- Marija Prašin Kolbezen, T: 07 306 11 32

 

   Komunalni prispevek

kontaktna oseba: Gregor POŽEK, T: 07 306 11 03

   Občinske ceste, javne poti, ….

kontaktna oseba: Srečko JANJOŠ, T: 07 306 11 41

   Namembnost zemljišč

kontaktna oseba: Mateja BRUNSKOLE, T: 07 306 11 45

   Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ

kontaktna oseba: Mateja BRUNSKOLE, T: 07 306 11 45

 
 

 

 

 
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.