Volitve 2018

csm Lokalnevolitve2018 pasica 95bfb3fa27 
Dostop do spletne objave kandidatov

Javna objava seznama potrjenih kandidatur ter list kandidatov dne, 30. 10. 2018:

GLASOVANJE PO POŠTI
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo  in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to najkasneje  do srede, 7. 11. 2018  sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,  na priloženem obrazcu. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.  
Priloga: pdfobrazec

GLASOVANJE NA DOMU
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču,  v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko na dan glasovanja, 18. novembra 2018, glasujejo  pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, na priloženem obrazcu najkasneje do srede, 14. 11. 2018.
Priloga: pdfobrazec

PREDČASNO GLASOVANJE

Volivci, ki so na dan glasovanja 18. 11. 2018 odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem na volišču za predčasno glasovanje in sicer na sedežu Občinske volilne komisije, Trg svobode 3, Črnomelj, v pritličju v prostorih Mladinskega centra BIT in sicer v torek, 13. 11. 2018, v sredo, 14. 11. 2018 in v četrtek, 15. 11. 2018 od 7.00 do 19.00 ure.
pdfSklep o predčasnem glasovanju.

 

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Kontakt

 • Navodila in rokovnik - Lokalne volitve 2018
 • Pogoji za plakatiranje – Lokalne volitve 2018
 • Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo lokalnih volitev  in Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volišč in območij volišč
 • Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov skupine volivcev, ki določa kandidata za župana
 • Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov skupine volivcev, ki določa listo kandidatov za člane občinskega sveta
 • Imenovanje volilnih odborov (pdfdopis OVK, pdfobrazec - izjava VO)
 • Obrazci za podporo volivcev (Državna volilna komisija)
 • Sklep o postopku in načinu izvedbe žreba
 • Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - Lokalne volitve 2018
  • Župan
   • Obr. LV-4 Kandidatura za župana (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. LV-5 Soglasje h kandidaturi za župana (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. LV-12 Seznam udeležencev  pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. LV-16 Obvestilo o organizatorju volilne kampanje (docxdocx, pdfpdf)
  • Občinski svet 
   • Obr. LV-7 Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta - proporcionalni sistem (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. LV-8 Soglasje h kandidaturi za člana občinskega sveta (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. LV-11 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo(e) kandidatov za člana občinskega sveta (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. LV-12 Seznam udeležencev  pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. LV-16 Obvestilo o organizatorju volilne kampanje (docxdocx, pdfpdf)
  • Krajevna skupnost
   Predlagatelj skupina volivcev:
   • Obr. KS-1a Kandidatura za volitve članov sveta KS (docxdocxpdfpdf)
   • Obr. KS-1b Seznam skupine volivcev za določanje kandidatov za volitve članov sveta KS (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. KS-3 Soglasje h kandidaturi za člana sveta KS (docxdocx, pdfpdf)
   Predlagatelj politična stranka:
   • Obr. KS-2 Kandidatura za volitve članov sveta KS (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. KS-3 Soglasje h kandidaturi za člana sveta KS (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. KS-12 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za člana sveta KS (docxdocx, pdfpdf)
   • Obr. LV-12 Seznam udeležencev  pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve (docxdocx, pdfpdf
 • Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe
  Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.
  Predlagatelji naj zgoraj navedeno upoštevajo pri vpisovanju v kandidature oz. kandidatne liste.
  Pomoč pri izpolnjevanju kandidature - Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe (pdfseznam)
 • Vložene kandidature - do 18. 10. 2018 do 19. ure
   
 • POTRJENE kandidature - na dan 19. 10. 2018
  • Seznam POTRJENIH kandidatur za volitve župana
   1. Predlagatelj kandidature: Vladimir Radovič in skupina volivcev
    Kandidat:
    Andrej Kavšek
   2. Predlagatelj kandidature: Lista Marjana Šarca
    Kandidatka: Vesna Fabjan
   3. Predlagatelj kandidature: DeSUS OO Črnomelj in Socialni demokrati Črnomelj
    Kandidatka: Mojca Čemas Stjepanovič 
   4. Predlagatelj kandidature: Slovenska demokratska stranka – SDS, konferenca mestnega/občinskega odbora Črnomelj
    Kandidatka: Maja Kocjan

  • Seznam POTRJENIH list kandidatov za volitve članov občinskega sveta
   • I. VOLILNA ENOTA:
    1. Predlagatelj liste: Vladimir Radovič in skupina volivcev
     Ime liste: Lista za razvoj
    2. Predlagatelj liste: Iniciativni odbor Liste Marjana Šarca v Občini Črnomelj
     Ime liste: Lista Marjana Šarca
    3. Predlagatelj liste: Branislav Adlešič in skupina volivcev
     Ime liste: Lista Braneta Adlešiča
    4. Predlagatelj liste: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenija OO Črnomelj
     Ime liste: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenija
    5. Predlagatelj liste: Občinska organizacija Socialnih demokratov Črnomelj
     Ime liste: Socialni demokrati
    6. Predlagatelj liste: LEVICA LO Bela krajina
     Ime liste: LEVICA
    7. Predlagatelj liste: Slovenska demokratska stranka – SDS, konferenca mestnega/občinskega odbora Črnomelj
     Ime liste: Slovenska demokratska stranka - SDS
    8. Predlagatelj liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠANSKI DEMOKRATI
     Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
    9. Predlagatelj liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
     Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
   • II. VOLILNA ENOTA:
    1. Predlagatelj liste: Zalka Bosanac in skupina volivcev
     Ime liste: Lista za razvoj
    2. Predlagatelj liste: Iniciativni odbor Liste Marjana Šarca v Občini Črnomelj
     Ime liste: Lista Marjana Šarca
    3. Predlagatelj liste: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenija OO Črnomelj
     Ime liste: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenija
    4. Predlagatelj liste: Občinska organizacija Socialnih demokratov Črnomelj
     Ime liste: Socialni demokrati
    5. Predlagatelj liste: Slovenska demokratska stranka – SDS, konferenca mestnega/občinskega odbora Črnomelj
     Ime liste: Slovenska demokratska stranka - SDS
    6. Predlagatelj liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠANSKI DEMOKRATI
     Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
    7. Predlagatelj liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
     Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
   • III. VOLILNA ENOTA:
    1. Predlagatelj liste: Pavel Šterk in skupina volivcev
     Ime liste: Lista za razvoj
    2. Predlagatelj liste: Iniciativni odbor Liste Marjana Šarca v Občini Črnomelj
     Ime liste: Lista Marjana Šarca
    3. Predlagatelj liste: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenija OO Črnomelj
     Ime liste: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenija
    4. Predlagatelj liste: Občinska organizacija Socialnih demokratov Črnomelj
     Ime liste: Socialni demokrati
    5. Predlagatelj liste: Slovenska demokratska stranka – SDS, konferenca mestnega/občinskega odbora Črnomelj
     Ime liste: Slovenska demokratska stranka - SDS
    6. Predlagatelj liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠANSKI DEMOKRATI
     Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
    7. Predlagatelj liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
     Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

  • Seznam POTRJENIH kandidatur za volitve svetov krajevnih skupnosti
   • KS Adlešiči
    1. Predlagatelj kandidature: Andrej Klepec in skupina volivcev
    2. Predlagatelj kandidature: Peter Veselič in skupina volivcev
   • KS Butoraj
    1. Predlagatelj kandidature: Marijan Kobetič in skupina volivcev
   • KS Črnomelj
    1. Predlagatelj kandidature: Občinska organizacija Socialnih demokratov Črnomelj
    2. Predlagatelj kandidature: Zdenka Birkelbach n skupina volivcev
   • KS Dobliče
    1. Predlagatelj kandidature: Martin Vrtin in skupina volivcev
   • KS Dragatuš
    1. Predlagatelj kandidature: Občinska organizacija Socialnih demokratov Črnomelj
    2. Predlagatelj kandidature: Alojz Puhek in skupina volivcev
    3. Predlagatelj kandidature: Ivan Štajdohar in skupina volivcev
   • KS Griblje
    1. Predlagatelj kandidature: Maja Brinc in skupina volivcev
    2. Predlagatelj kandidature: Tanja Husič in skupina volivcev
   • KS Kanižarica
    1. Predlagatelj kandidature: Vladimir Domjan in skupina volivcev
   • KS Petrova vas
    1. Predlagatelj kandidature: Anton Plut in skupina volivcev
   • KS Sinji Vrh
    1. Predlagatelj kandidature: Amadeja Kump in skupina volivcev
    2. Predlagatelj kandidature: Boris Fortun in skupina volivcev
   • KS Stari trg ob Kolpi
    1. Predlagatelj kandidature: Martin Lindič in skupina volivcev
    2. Predlagatelj kandidature: Renata Butala in skupina volivcev
    3. Predlagatelj kandidature: Jurij Kuretič in skupina volivcev
   • KS Talčji Vrh
    1. Predlagatelj kandidature: Boštjan Blažič in skupina volivcev
    2. Predlagatelj kandidature: Sonja Fazlić in skupina volivcev
    3. Predlagatelj kandidature: Damjan Volf in skupina volivcev
    4. Predlagatelj kandidature: Tomaž Hiti in skupina volivcev
    5. Predlagatelj kandidature: Jože Grabrijan in skupina volivcev
    6. Predlagatelj kandidature: Matej Petric in skupina volivcev
   • KS Tribuče
    1. Predlagatelj kandidature: Maja Božič Pezdirc in skupina volivcev
   • KS Vinica
    1. Predlagatelj kandidature: Jože Mravinec in skupina volivcev
    2. Predlagatelj kandidature: Bojan Vrlinič in skupina volivcev

 

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Obvestilo o žrebanju vrstnega reda

Posebna občinska volilna komisija občine Črnomelj bo izvedla žreb vrstnega reda  za sestavo seznama potrjenih kandidatur v četrtek, 25. oktobra 2018, ob 14. uri, v mali sejni sobi občine Črnomelj.

Kontakt

 • POTRJENE kandidature - na dan 22. 10. 2018
  1. Predlagatelj kandidature: Anton Hudorovac in skupina volivcev
   Kandidat: Branko Rozman
  2. Predlagatelj kandidature: Liljana Tudija in skupina volivcev
   Kandidat: Zvonko Golobič
  3. Predlagatelj kandidature: Manujela Kosec in skupina volivcev
   Kandidat: Henček Kosec
PREDPISI
 Povezave:
 
nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.