Zgodovina mesta Črnomelj

Črnomelj skozi čas, zelo na kratko (Janez Weiss, udz)

Črnomaljski mestni okljuk v času mlajše železne dobe, idealna rekonstrukcija (risal akad. slik. Robert Lozar)
Črnomaljski mestni okljuk v času mlajše železne dobe, idealna rekonstrukcija (risal akad. slik. Robert Lozar)

Med dve reki vpet pomol, kjer stoji Črnomelj, zaznamujejo tri tisočletja človeškega bivanja. Najstarejše naselje je nastalo že v času pozne bronaste dobe (13. - 8. stoletje pr. n. št.) in se razvijalo skozi dobo železa vse do osvajalskih pohodov rimskega cesarja Oktavijana Avgusta in njegovega naslednika Tiberija. Tedaj je bilo mesto uničeno, saj je spadalo med manjše naselbine rimskih sovražnikov Kolapijanov ali Japodov. Po uničenju je nastala nova naselbina na sosednjem Ločki okljuku, od koder je bila v negotovih časih pozne antike (3. - 6. stoletje) naselbina preseljena na mestni pomol in obdana z visokim obzidjem. Poznoantični Črnomelj je spadal med pomembnejše naselbine v tem delu zahodnega Balkana. Vpet je bil v trgovino širšega prostora in nekje v sredini 4. stoletja je bila v Črnomlju postavljena prva cerkev, ki jo je krasil mozaik. Naselbina je bila uničena med leti 580 in 620, ko so tudi skozi prostor današnje Bele krajine prodirali Avari in Slovani. Tedaj se je za več stoletij življenje zopet umaknilo z mestnega pomola in šele v času med 9. in 11. st. je nastala, nedvomno na ostankih starejše antične naselbine, nova, slovanska naselbina.

Črnomaljski mestni okljuk v času pozne antike, idealna rekonstrukcija (risal akad. slik. Robert Lozar)
Črnomaljski mestni okljuk v času pozne antike, idealna rekonstrukcija (risal akad. slik. Robert Lozar)

Črnomelj je prvič omenjen leta 1228, ko je bila v njem ustanovljena belokranjska pražupnija. Naselje se je skrivalo za gradom in se hitro razvijalo v trgovsko in upravno središče dežele. Že pred letom 1251 je Črnomelj dobil trške pravice, saj je tedaj omenjen njegov prvi župan, Fridericus iudex de Tzerneml. Obzidje je Črnomelj dobil v 14. stoletju, in mestece, vpeto med bregove rek, grad in komendo križnikov je živelo počasi v ritmu vsakoletne trgatve, sejanja in žetve ter živahnih sedmih letnih sejmov. Leta 1408 je bil Črnomelj prvič omenjen kot mesto in v istem letu so se pred njegovim obzidjem pojavili Turki, ki pa ga niso nikoli zavzeli. Zavzeli pa so ga protestanti, katerih pridigarji so v drugi polovici 16. stoletja uspešno razširili novo vero in vzpostavili protestantsko šolo. Turki niso nikoli opustošili mesta, večkrat pa so ga prizadeli močni požari. Najstarejši znani požar je izbruhnil leta 1586, sledil pa mu je še požar leta 1744.

Črnomelj kot ga je okoli leta 1670 videl kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor.
Črnomelj kot ga je okoli leta 1670 videl kranjski polihistor Janez Vajkard Valvasor.

Skozi 17. in 18. stoletje povsem zaspan, se je Črnomelj šele v 19. st. ponovno pričel razvijati v regionalno središče s pripadajočimi uradi sodišča in uprave. Leta 1868 je nastala slovenska čitalnica, 1874 so se organizirali gasilci, 1890 je bila odprta nova mestna šola in 1914 ga je dosegla železnica. Povezan z ostalo Slovenijo se je Črnomelj na začetku 20. st. naglo moderniziral. Ob izbruhu 2. sv. vojne so ga okupirali Italijani in ga držali vse do kapitulacije. Tedaj je postal Črnomelj središče osvobojenega ozemlja, središče svobodne Slovenije, v katerem so bili postavljeni temelji slovenske države. V Črnomlju je 19. in 20. februarja 1944 potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta (SNOS), dan pozneje je izvedlo svojo prvo predstavo Slovensko narodno gledališče (SNG). V povojnem času se je Črnomelj razvil v kulturno, gospodarsko in upravno središče Bele krajine.

Črnomelj ob koncu 19. stoletja (original hrani Alojz Cindrič)
Črnomelj ob koncu 19. stoletja (original hrani Alojz Cindrič)

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.