Županja

PORTRET zupanja 2014 manjsa

MOJCA ČEMAS STJEPANOVIČ, univ.dipl.ekon.

Izobrazba

Osnovno šolo je obiskovala v Črnomlju, srednjo pa v Novem mestu. Diplomirala je leta 1991 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Delovne in poslovne izkušnje

Njena prva zaposlitev je bila 1981 leta v Rudniku rjavega premoga Kanižarica. Po petih letih dela v gospodarstvu se je zaposlila kot planer - analitik v upravi Skupščine občine Črnomelj. Na podlagi doseženih rezultatov so ji bila kmalu poverjena zahtevnejša in bolj odgovorna delovna mesta, kot so vodja oddelka za občo upravo in proračun, vodja oddelka za gospodarstvo, družbene dejavnosti in javne finance, podpredsednica takratnega Izvršnega sveta, v času od 1995-2002 pa je opravljala dela in naloge vodje oddelka za družbene dejavnosti in javne finance na Občini Črnomelj.

V tem času je vodila več zelo zahtevnih projektov s področij šolstva, otroškega varstva, športa, kulture, sociale in drugih področij znotraj družbenih dejavnosti ter bila odgovorna sodelavka na projektih gospodarsko komunalne infrastrukture. Izkušnje, ki jih je v letih svojega službovanja pridobila, so neprecenljive in velika prednost ob odločitvi za kandidaturo.

Uspehi na poklicnem področju so jo leta 2002 pripeljali v Službo Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj. Kot vodja kabineta ministrice je dodobra spoznala sistem upravljanja s sredstvi evropske kohezijske politike v Sloveniji in sodelovala pri vzpostavljanju sistema črpanja sredstev t.i. tehnične pomoči znotraj vladne službe in državne uprave s ciljem priprave projektov na državni, regionalni in lokalni ravni.

Leta 2005 je sprejela delovno mesto sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kjer je pridobila številne izkušnje pri pripravi projektov lokalnih skupnosti za sredstva tako državnega proračuna kot strukturnih skladov, prenos državnega premoženja na lokalne skupnosti in programe za razvoj občin ob schengenski meji, kamor sodi tudi občina Črnomelj.

Oktobra 2007 se je po letih nabiranja znanj in izkušenj vrnila v Črnomelj. Zaposlena je bila kot načelnica na Upravni enoti Črnomelj, katere zaposleni izvajajo zakonodajo sprejeto na državnem in lokalnem nivoju. Med njenimi številnimi nalogami je bilo tudi delo notranje presojevalke po ISO Standard 9001, uvedla je tudi model kakovosti CAF – skupni ocenjevalni okvir za javni sektor.

Poleg rednih delovnih obveznosti pa se je do prevzema funkcije županje tudi aktivno vključevala v delo različnih odborov na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije s ciljem še kakovostnejšega dela in odprave administrativnih ovir v javni upravi.

Na lokalnih volitvah leta 2010 je bila izvoljena za županjo občine Črnomelj, po štirih letih uspešnega in predanega dela pa so ji občani in občanke na lokalnih volitvah 5. oktobra 2014 ponovno zaupali vodenje občine Črnomelj v mandatnem obdobju 2014 - 2018.

Funkcijo županje opravlja poklicno.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.