Od leta 2021 je v celotni lasti Občine tudi Stoničev grad, v katerem so bila izvedena nujna vzdrževalna dela, v izdelavi je  projektna dokumentacija za prenovo stavbe.