Projekt ureditev Ajdovega zrna je ureditev območja v parkirne površine.

V prvi fazi se je izvedla rušitev obstoječega objekta ter ureditev makadamske povozne parkirne površine, ureditev pločnika in javne razsvetljave.

V drugi fazi je bila izvedena ozelenitev, v tretji pa sledi ureditev parkirnih mest in postavitev urbane opreme ter prostora za tržnico. 

Začetek projekta: 2021

Ocenjena vrednost po koncu projekta:

75.000 EUR


STANJE MAJ 2022

Ozelenitev Ajdovega zrna.