Projekt ureditev Ajdovega zrna je ureditev območja v parkirne površine.

V prvi fazi se je izvedla rušitev obstoječega objekta ter ureditev makadamske povozne parkirne površine, ureditev pločnika in javne razsvetljave. V drugi fazi, ki se bo začela spomladi 2022, se uredi asfaltna površina z ureditvijo parkirnih mest ter parkomatom, ozelenitev in postavitev urbane opreme.

Začetek projekta: 2021

Predviden zaključek: 2022

Ocenjena vrednost:

75.000 EUR


STANJE MAJ 2022

Ozelenitev Ajdovega zrna.