Datum objave

5. 5. 2021

Oznaka naročila objavljenega na portalu javnih naročil je: JN002822/2021-W01Objava na portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=397998

Podpoglavje 1.1 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Podpoglavje 1.2 Obrazci za sestavo ponudbe

Podpoglavje 2.1 Obrazec pogodbe

Podpoglavje 2.2 Splošni pogoji pogodbe

Podpoglavje 2.3 Posebni pogoji pogodbe

Podpoglavje 2.4 Dodatki A, B in C

Podpoglavje 2.5 Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Dokumentacija