Datum objave

9. 6. 2022

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj.

V času do 21. 6. 2022 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: 

Zaključeno: 21. 6. 2022

Dokumentacija