Datum objave

16. 6. 2022

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj.

V času do 27. 6. 2022 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov: 

 

Dokumentacija