Datum objave

30. 6. 2022

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Novo mesto, št. 4224-143/2022-54, z dne 27. 6. 2022 obveščamo, da bo Finančni urad Novo mesto izvedel odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za Občino Črnomelj za leto 2022.

Datum odpreme: 30. 6. 2022

Datumi zapadlosti (2 obroka):

1. obrok: 16. 8. 2022
2. obrok: 14. 10. 2022

Datumi zapadlosti (4 obroki):

1. obrok: 16. 8. 2022
2. obrok: 14. 9. 2022
3. obrok: 14. 10. 2022
4. obrok: 14. 11. 2022

 

Dokumentacija