Datum objave

5. 7. 2022

Rok za prijavo

5. 7. 2022

Javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer stanovanjska soseska in Majer - nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR10/7 in ČR 10/8 bo v sredo, 13. 7. 2022 ob 15.30 v sejni sobi občine Črnomelj. 

Dokumentacija