Datum objave

16. 11. 2022

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Novo mesto, št. 4221-2516/2022-14, z dne 14. 11. 2022, obveščamo, da je Finančni urad Novo mesto izvedel odmero davka od premoženja za Občino Črnomelj za leto 2022.

Datum odpreme: 10. 11. 2022

Datumi zapadlosti (2 obroka):

1. obrok: 27. 12. 2022
2. obrok: 24. 2. 2023

Datumi zapadlosti (4 obroki):

1. obrok: 27. 12. 2022
2. obrok: 25. 1. 2023
3. obrok: 24. 2. 2023
4. obrok: 27. 3. 2023

Zavezanci imajo možnost vpogleda do teh podatkov na ravni občine tudi na spletni strani Finančne uprave RS .

Kontakt: Finančni urad Novo mesto

Dokumentacija