Datum objave

22. 2. 2023

Rok za prijavo

16. 3. 2023 do 09:00

Javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, v I. nadstropju v sejni sobi, dne 21. 3. 2023 s pričetkom ob 8. uri dopoldne.

Dokumentacija