Datum objave

7. 3. 2023

Rok za prijavo

20. 3. 2023 do 23:59

Vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi Odloka o prometnem režimu na območju ob reki Kolpi – predlog za izdajo.

V času do 20. 3. 2023 do 24. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek akta podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer na elektronski naslov: obcina@crnomelj.si 

Dokumentacija