Datum objave

22. 5. 2023

Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Obrazec za prijavo

Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo

Obvestilo posameznikom 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 27. 1. 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju: ZZPri), ki zavezancu (tudi Občini Črnomelj) nalaga, da zagotovi enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu. Prav tako zavezanec zagotovi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena ZZPri).