Datum objave

15. 11. 2023

Rok za prijavo

27. 11. 2023 do 12:00

Strokovno in drugo javnost vabimo k sodelovanju pri spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj.

V času do ponedeljka, 27. 11. 2023 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek spremembe pravilnika podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov:  

Dokumentacija