Datum objave

19. 3. 2024

Strokovno in drugo javnost vabimo k sodelovanju pri pripravi novega Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Črnomelj.

V času do torka, 2.  aprila 2024 do 12. ure lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki na osnutek pravilnika podajo dopolnitve ali predloge sprememb, in sicer pisno na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali na elektronski naslov:  .

Dokumentacija