Datum objave

26. 3. 2024

Rok za prijavo

3. 4. 2024 do 12:00

Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 72/2010) Občina Črnomelj poziva kulturna društva, zveze kulturnih društev ter posameznike s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v občini Črnomelj, da evidentirajo kandidate za člane Sveta Območne izpostave JSKD Črnomelj. Predloge lahko posredujete najpozneje do srede, 3. aprila 2024, do 12. ure, in sicer na naslov:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali  na e-naslov .

Upoštevani bodo predlogi, ki  bodo prispeli v sprejemno pisarno občine do srede, 3. aprila 2024, do 12. ure

Predlogi naj vsebujejo imena in priimke evidentiranih kandidatov, njihove naslove, izobrazbo in kratek opis dosedanje dejavnosti, ki opravičuje kandidaturo. Obvezno je potrebno priložiti tudi pisno soglasje kandidata. 

Opomba:
Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Dokumentacija


Obrazci