Datum objave

15. 2. 2022 do 07:00

Obveščamo vas, da se je Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022 je z dnem 28. 11. 2022 zaključil.

Dokumentacija


Obrazci