Datum objave

8. 3. 2022

Rok za prijavo

24. 3. 2022 do 10:00

Na podlagi javnega poziva za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2022, št. 615-005/2022 z dne 8. 3. 2022 objavljenega na spletni strani Občine Črnomelj (www.crnomelj.si), Občina Črnomelj vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo svojo vlogo.

Vloga oz. prijava mora biti poslana po pošti ali oddana osebno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »POZIV MEDIJI 2022«.

Rok oddaje je ne glede na način dostave, do vključno četrtka, 24. 3. 2022 do 10. ure. Vloge morajo do navedenega roka prispeti na sedež Občine Črnomelj.

Kontaktna oseba za dajanje informacij: Darja Vukčevič, T: 07 30-61-138, E:   

V tem javnem pozivu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Dokumentacija