Datum objave

28. 9. 2022

Rok za prijavo

18. 10. 2022 do 15:00

Občina Črnomelj na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-22/2022-18- DGZR z dne 23. 9. 2022 zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic poplav od 15. in 18. 9. 2022 na stvareh (zemljiščih, stavbah oziroma infrastrukturi).

Oškodovanci morajo izpolnjene in podpisane obrazce, oddati na Občino Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj najkasneje do 18. oktobra 2022 do 15.ure.

Pojasnilo:

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo.

 

Dokumentacija


Obrazci