Datum objave

29. 6. 2023 do 07:00

Rok za prijavo

29. 6. 2023 do 07:00

DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2023

UKREP ŠT. 1

Župnija Vinica – obnova fasade na cerkvi Svetega Mihaela v Damlju
6.756,48

DODELITVEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2023

UKREP ŠT. 2

Župnija Črnomelj – ureditev vrta in površin pri Župnišču Črnomelj
9.556,13

Peter Raztresen – menjava oken v 1. nadstropju hiše ulica Staneta Rozmana 15 v Črnomlju
8.687,39

Dokumentacija


Obrazci