Datum objave

28. 3. 2024

Rok za prijavo

15. 5. 2024

Projekt Črnomaljske akcije se izvaja drugič. Osnovni namen tega projekta je spodbuditi prebivalce Občine Črnomelj, da sami uredite kotičke v svoji okolici, ki jih najbolje poznate in bi jih radi na različne načine uporabljali skupaj s sosedi.

S temi aktivnostmi Črnomaljske akcije prebivalce spodbujamo k aktivnemu urejanju javnega prostora in podpiramo majhne lokalne akcije, s katerimi lahko prebivalci Občine Črnomelj sami izboljšate svojo okolico in predstavljate korist za skupnost.

Akcije predlagajo in izpeljejo posamezniki skozi delovno akcijo širše skupnosti, na Občini pa poskrbimo za kritje materialnih stroškov do višine 800 evrov. V okviru projekta bomo letos podprli toliko pobud, kolikor bo mogoče z razpoložljivimi sredstvi in jim pokrili materialne stroške ter zagotovili mentorsko vodenje.

Več o programu je v samem razpisu. 

Zbiranje pobud poteka izključno preko prijavnice, ki jo najdete v prilogah. Prijavnico lahko oddate v elektronski obliki na naslov ali fizično izpolnjeno prinesete na vložišče Občine ali pa pošljete po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8430 Črnomelj. Pobude, oddane po drugih kanalih, ne bodo upoštevane.

 

Dokumentacija


Obrazci