Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj Lokalne volitve 2022
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Lokalne volitve 2022

pasica-kon__na_verzija-MH.png

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022.Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Povezava do Državne volilne komisije (navodila, postopek, obrazci, seznam kandidatov, ...)

Rokovnik volilnih opravil 2022

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 • MIKETIČ VIPAVEC Jožica- predsednica 
 • FORTUN Igor - nam. predsednice
 • PUHEK Martin - član
 • PERKO Melita - nam. člana
 • RUŽIĆ VARDJAN Ines - članica
 • RAVNIKAR Alojz - nam. članice
 • JAKŠA Janez - član
 • SUHOREPEC Igor - nam. člana

Slavica Novak Janžekovič - tajnica občinske volilne komisije
tel: 07 30 61 108
e-naslov:

Antonija Hiti - nam. tajnice občinske volilne komisije
tel: 07 30 61 114
e-naslov:

Splošen kontakt:
tel: 07 30 61 110
e-naslov:  

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Črnomelj
Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta Občine Črnomelj


VOLIŠČA

Sklep o določitvi volišč in območij volišč


VOLILNI ODBORI

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 15. 9. 2022 dajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bodo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestili pristojno občinsko volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču, za katerega bodo imenovani v volilni odbor.

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora


OBRAZCI KANDIDATUR, LIST KANDIDATOV

ŽUPAN

OBČINSKI SVET

KRAJEVNE SKUPNOSTI


POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 • POLJŠAK Alojz - predsednik 
 • VRŠČAJ SPUDIĆ Erika - nam. predsednika
 • BOŠNJAK Krunoslav - član
 • JAKŠA Tatjana - nam. člana
 • KOCJAN Frančiška - članica
 • PLUT Katarina - nam. članice
 • TUDIJA Liljana - članica
 • ŠKRINJAR Ksenija - nam. člana

Željka Karin Biličič - tajnica posebne občinske volilne komisije
tel: 07 30 61 104
e-naslov: zeljka.karin@crnomelj.si

Bernarda Fabjan - nam. tajnice posebne občinske volilne komisije
tel: 07 30 61 110
e-naslov: bernarda.fabjan@crnomelj.si

 

OBRAZCI

 

 • Kandidatura za lokalne volitve – predstavnik manjšin (OBRAZEC)
 • Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta – predstavnika manjšine (OBRAZEC)
 • Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta – predstavnika manjšine (OBRAZEC)
 • Podatki o organizatorju volilne/referendumske kampanje (OBRAZEC)

 

O B V E S T I L O

V zvezi z volitvami člana Občinskega sveta Občine Črnomelj, pripadnika romske skupnosti, ki bodo 20. 11. 2022, obveščamo, da Komisija romske skupnosti, ki je bila imenovana s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj, v skladu z 12. členom Zakona o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS, št. 98/13), zbira izjave pripadnikov romske skupnosti, ki želijo uveljavljati volilno pravico kot pripadnik romske skupnosti in še niso vpisani v evidenco volilne pravice pripadnikov romske skupnosti. Izjave se vložijo pri komisiji, na sedežu Občine Črnomelj, Trg svobode 3.

Volilna pravica državljana RS, pripadnika romske skupnosti, se ugotavlja na podlagi podane izjave in Meril za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS – pripadnika romske skupnosti, z dne 20. 1.  2016, ki jih je sprejel Svet romske skupnosti RS.

Komisija romske skupnosti bo zasedala in od upravičencev neposredno sprejemala izjave 

 • v torek, 11. 10. 2022, od 12. do 15. ure in
 • v sredo, 12. 10. 2022, od 12. do 15. ure,

v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3.

Osebe, ki se bodo pri komisiji zglasile v navedenih dneh, morajo imeti s seboj veljavni osebni dokument.

  Komisija romske skupnosti Občine Črnomelj