Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj Lokalne volitve 2022
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Elektronske vloge

Vloge vključene v eUprava in SPOT:

  • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
  • Odmera komunalnega prispevka
  • Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  • Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
  • Sprememba podatkov za odmero NUSZ
  • Pridobitev potrdila o predkupni pravici
  • Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
  • Pridobitev soglasja za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi
  • Pomoč občine ob rojstvu otroka.