Datum objave

1. 3. 2024 do 07:00

Rok za prijavo

18. 3. 2024 do 10:00

Na podlagi javnega poziva za zbiranje predlogov programov in projektov lokalnih medijev v letu 2024, št. 615-0004/2024 z dne 1. 3. 2024 objavljenega na spletni strani Občine Črnomelj (www.crnomelj.si), Občina Črnomelj vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo svojo vlogo.

Vloga oz. prijava mora biti poslana po pošti ali oddana osebno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »POZIV MEDIJI 2024«.

Rok oddaje je ne glede na način dostave, do vključno ponedeljka, 18. 3. 2024 do 10. ure. Vloge morajo do navedenega roka prispeti na sedež Občine Črnomelj.

 

Dokumentacija


Obrazci