Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Letne obnove cest

19.7.2022 / Novice

Torek, 19. julija - Občina Črnomelj vsako leto nameni sredstva za obnove lokalnih cest in javnih poti. V obdobju od julija 2021 do julija 2022 so bile v sklopu letnih gradenj na občinskih cestah in objektih v občini Črnomelj narejene naslednje investicije v skupni vrednosti nekaj več kot 330.000 EUR.  

 • Ureditev odvodnjavanja Dolenji Radenci
 • Ureditev javne poti na Grajski cesti
 • Ureditev JP v KS Butoraj – Lahinja
 • Ureditev JP v KS Vinica – Dolnja Preloka
 • Ureditev robnikov pločnika v Kanižarici
 • Ureditev odvodnjavanja v Rodinah
 • Asfaltiranje ob robniku v TRIS Kanižarica
 • Sanacija dela ceste pri veterinarski postaji
 • Sanacija dela odseka ceste v Tribučah
 • Asfaltiranje javne poti v Fučkovcih
 • Ureditev javne poti v Čudnem selu
 • Ureditev dveh javnih poti v Ziljah
 • Asfaltiranje dveh javnih poti v Tanči Gori
 • Sanacije javnih poti in ureditev odvodnjavanja v KS Talčji Vrh
 • Asfaltiranje javne poti Butoraj
 • Ureditev javne poti v Črnomlju
 • Ureditev odvodnjavanja Kovača vas
 • Ureditev odvodnjavanja v Ogulinu pri VinicI
 • Ureditev odsekov javnih poti Damelj – Draga in Damelj
 • Kot- Asfaltiranje igrišča v Damlju
 • Ureditev bankin na cesti Tušev Dol
 • Asfaltiranje javne poti v Malem Nerajcu
 • Ureditev dveh javnih poti v Pustem Gradcu
 • Ureditev javne poti v Doblički Gori
 • Ureditev javne poti v Jelševniku
 • Ureditev javne poti v pri športni dvorani Butoraj
 • Ureditev odvodnjavanja v Bojancih
 • Popravilo odvodnjavanja Dolenji Radenci
 • Asfaltiranje javne poti v Kvasici
 • Ureditev makadamske javne poti Rožanec – Petrova vas
 • Sanacija odvodnjavanja v Rodinah             

  Fotografija je simbolična.