Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Vloge in obrazci

Vloge s prilogami lahko oddate v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, pošljete po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali pošljete na elektronski naslov

Stranke Občine Črnomelj lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačajo:

 • z gotovino – v sprejemni pisarni Občine Črnomelj
 • brezgotovinsko z uporabo plačilnih/ kreditnih kartic ali s plačilnim nalogom – na banki ali pošti (Primer izpolnjenega obrazca UPN)
 • z elektronskim nakazilom – prek spletne banke

V primeru elektronskega plačila ali plačila s plačilnim nalogom morate pri plačilu navesti naslednje podatke:

Ime prejemnika:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Namen nakazila:

upravna taksa

IBAN (št. računa):

SI56 0121 7417 0309 189

BIC:

BSLJSI2X

Referenca:

SI11 75167–7111002-9999

Vloge vključene v eUprava in SPOT:

 • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije
 • Odmera komunalnega prispevka
 • Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom
 • Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del
 • Sprememba podatkov za odmero NUSZ
 • Pridobitev potrdila o predkupni pravici
 • Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
 • Pridobitev soglasja za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi
 • Pomoč občine ob rojstvu otroka
 • Lokacijska informacija
 • Informacije javnega značaja
 • Mnenje o skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine
 • Splošno sporočilo/dopolnitev vloge
 • Prijava začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja
 • Dovoljenje za izredni prevoz po javnih cestah
   

 

SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE


kontaktna oseba: Katarina Plut, T: 07 306 11 09

Vloga za odkup nepremičnin v lasti Občine Črnomelj

kontaktna oseba: Tatjana Jakša, T: 07 306 11 35

Vloga za ustanovitev služnosti na nepremičninah v lasti Občine Črnomelj


kontaktna oseba: Tanja Ramuta, T: 07 306 11 27

Vloga za brezplačen odstop nepremičnin Občini Črnomelj

Vloga za prodajo nepremičnin Občini Črnomelj

Vloga za najem (zakup) nepremičnin v lasti Občine Črnomelj

Ponudba za prodajo zemljišča (na podlagi obstoja predkupne pravice)


Stanovanjsko področje


kontaktna oseba: Nika Ambrožič, T: 07 306 11 32

Vloga za popravilo stanovanja oz. poslovnega prostora

Vloga za izdajo soglasje za spremembo v stanovanju

Vloga za prekinitev najemne pogodbe

Vloga za sklenitev aneksa k najemni pogodbi

Vloga za zamenjavo stanovanja

Vloga za obročno odplačilo dolga

Vloga za izdajo soglasja za opravljanje dejavnosti v stanovanju 

Vloga za izdajo izbrisnega dovoljenja

DRUŽBENE DEJAVNOSTI


kontaktna oseba: Alenka Živanović, T: 07 306 11 26

Vloga za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v občini Črnomelj

Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči Občine Črnomelj


kontaktna oseba: Jože Migalič, T: 07 306 11 16 

Vloga za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov 

OKOLJE IN TURIZEM

Prireditve in shodi


kontaktna oseba: Tanja Peteh, T: 07 306 11 22

Obvestilo organizatorjem javnih prireditev in dogodkov na območju občine Črnomelj

Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi oz. shodu brez dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Obvestilo lokalni skupnosti o namenu izvedbe prireditve oz. shoda

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine za izvedbo javne prireditve

 


 

Obratovalni časi gostinskih obratov


kontaktna oseba: Tanja Peteh, T: 07 306 11 22

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času ob raznih priložnostih


Prodajalne


kontaktna oseba: Tanja Peteh, T: 07 306 11 22

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno zunaj prodajalne

Vloga organizatorja javne prireditve za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln v okviru prireditve


Oglaševanje na javnih mestih


kontaktna oseba: Tanja Peteh, T: 07 306 11 22

Odlok o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj (Ur. l. RS št. 1/14) 

Seznam oglasnih mest v Občini Črnomelj

Vloga za izdajo dovoljenja za oglaševanje na javnih mestih


Dovoljenje za pobiranje parkirnine


kontaktna oseba: Tanja Peteh, T: 07 306 11 22

Odlok o prometnem režimu na območju ob reki Kolpi

Vloga za izdajo dovoljenja za ureditev začasnega parkirišča z možnostjo zaračunavanja parkirnine


Dovoljenje za taborjenje


kontaktna oseba: Tanja Peteh, T: 07 306 11 22

Vloga za izdajo dovoljenja za taborjenje po odloku o taborjenju v Občini Črnomelj


Parkirna dovolilnica


kontaktna oseba: Kristina Zajc, T: 07 306 11 31

Vloga za parkirno dovolilnico 

GRADNJA IN PROSTORSKO PODROČJE

GRADNJA ZAČASNIH OBJEKTOV


kontaktna oseba: Božidar Brajkovič, T: 07 306 11 24

Vloga za prijavo začetka gradnje začasnih skladiščnih objektov


MANJŠA REKONSTRUKCIJA OBJEKTOV 

kontaktna oseba Božidar Brajkovič, T: 07 306 11 24

Vloga za soglasje k manjši rekonstrukciji


SPREMINJANJE MEJE PARCELE

kontaktna oseba: Božidar Brajkovič, T: 07 306 11 24

Zahteva za izdajo soglasja za spreminjanje meje parcele


Lokacijske preveritve

kontaktna oseba Brigita Starešinič, T: 07 306 11 25

Vloga za izvedbo lokacijske preveritve


Sprememba namenske rabe prostora


kontaktna oseba Brigita Starešinič, T: 07 306 11 25

Vloga za spremembo osnovne namenske rabe prostora

Vloga za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora


Komunalni prispevek


kontaktna oseba: Aleš Jerman, T: 07 306 11 03

Vloga za odmero komunalnega prispevka


 Subvencioniranje prevoza pitne vode

kontaktna oseba: Mojca Črnič, T: 07 306 11 33

Vloga za subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode


Občinske ceste in javne poti


kontaktna oseba: Srečko Janjoš, T: 07 306 11 41

Vloga za izdajo projektnih pogojev k projektni dokumentaciji zaradi poseganja v varovalni pas občinske ceste

Vloga za izdajo soglasja zaradi poseganja v varovalni pas občinske ceste

Vloga za izdajo odločbe o zapori občinske ceste


LOKACIJSKA INFORMACIJA


kontaktna oseba: Mateja Brunskole, T: 07 306 11 45

Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ


kontaktna oseba: Mateja Brunskole, T: 07 306 11 45

Vloga za spremembo podatkov za odmero NUSZ

Vloga za oprostitev NUSZ


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kontaktna oseba: Maja Kuzma, T: 07 306 11 28

Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Kontaktna oseba: Maja Kuzma, T: 07 306 11 28

Vloga za pridobitev informacije javnega značaja