Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Starejši

Skupaj z javnimi zavodi si Občina Črnomelj prizadeva ustvarjati ugodno okolje za starejše občane. Sem spada odpravljanje infrastrukturnih ovir (zagotavljanje dostopa do objektov in varnost starejšim in gibalno oviranim uporabnikom, npr. pločniki, klančine, …) s čimer bi zagotovili enakopravni dostop do javnih storitev in obravnavo vseh občanov. Prav tako skupaj z zavodi stremi k izboljšanju digitalne pismenosti starejših in vseživljenjskem učenju.


NOVO Ministrstvo za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za izbor operacije »E-oskrba na domu«, ki ga je pripravilo ob podpori Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca storitve E-oskrba izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, skladno s tem pa bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 upravičencev do 30. septembra 2023 brezplačna. Telekom Slovenije bo z vklopom prvih upravičencev pričel sredi aprila 2022.

 tELEKOM.png

Kaj je E- oskrba? 


V občini Črnomelj deluje Dom starejših občanov Črnomelj, ki je javni zavod ustanovljen z namenom zagotavljanja socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne za delo in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij. Poleg tega dejavnost zavoda vključuje tudi pripravo okolja na starost in izvajanje storitev pomoči na domu ter vseh ostalih storitev, ki so namenjene potrebam in željam starejših ljudi ter medgeneracijskemu sožitju.

Razvoz hrane starejšim osebam – Olga Plut, , 051 242 544
Mobilna pomoč na domu – Alenka Vipavec Mahmutović, , 031 344 005

V sodelovanju z Domom starejših občanov potekajo brezplačni prevozi za starejše Senior. Nosilec projekta je Občina, prevoze koordinira Dom starejših občanov, opravljajo pa jih vozniki prostovoljci iz Društva upokojencev Črnomelj. Prevozi se opravljajo od ponedeljka do petka med 7. in 16. uro.

Prevoz lahko naročite najmanj 3 delovne dni pred potrebnim prevozom med 14.00 in 20.00 uro na tel. 051 242 585.

 

UPORABNE POVEZAVE

Upravna enota Črnomelj
07 336 10 00


Zdravstveni dom Črnomelj
07 306 17 00


Center za socielano delo Dolenjska in Bela krajina, enota Črnomelj

07 306 23 60

Varstvo starejših oseb  - Martina Horvat 07 306 23 74


Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj starejšim nudi vrsto izobraževalnih vsebin, ki jih izvajajo v sklopu svojih projektov in drugače. Njihovo ponudbo si lahko ogledate na tej povezavi

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Vesna Vipavec
07 30 61 390


Hiša sadeži družbe Črnomelj, medgeneracijski center

Delavnice s področja aktivnega in zdravega staranja

Vodja hiše: Marica Balkovec, strokovna vodja
040 696 100


Knjižnica Črnomelj je v letu 2015 pričela s projektom Bralna srečanja v Domu starejših občanov Črnomelj.


Za_seniorje.jpg

E-učenje in e-izobraževanje seniorjev:
E-sodelovanje patronažnih služb, izobraževalnih ustanov, knjižnic in socialnih centrov


Omrežje E-seniorjev 55+ 

Zajeta-slika-768x97.jpg

Jože Gričar: Vloga e-seniorjev 55+ pri e-promociji kulturne dediščine>
Dušica Kunaver: Dediščina preteklosti – dota prihodnosti. Slovensko ljudsko izročilo v dobi digitalizacije