Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Uspešni na razpisu, odobrenih okoli 1,3 mio EUR za obnovo pritličja Črnomaljskega gradu

20.7.2022 / Novice

Sreda, 20. julij - Danes smo prejeli izjemno lepo novico,  da smo na razpisu Ministrstva za kulturo prejeli odobrena sredstva v višini okoli 1,3 mio EUR, in sicer za prijavljen projekt Branilci krone in meja, projekt obnove ter oživitve pritličja gradu Črnomelj in mestnega jedra Črnomelj. Projekt bo sofinanciran po letih od 2023 do 2025, in sicer bo delež Ministrstva za kulturo 1.291.492 EUR, delež Občine Črnomelj 690.967 EUR, celotna vrednost projekta pa 1.982.459  EUR. Pridobljena sredstva nam bodo omogočila dokončanje ureditve atrija, grajske kleti in vseh pritličnih prostorov, ureditev javnih sanitarij, obnovo fasade grajskega stolpa, izvedbo drenaže, nabavo tehnične opreme za dogodke, izdelavo razdelilne kuhinje in nabavo multimedijske opreme za izvajanje digitalizacije.

Hvala vsem pripravljavcem prijavnice za razpis iz občinske uprave in iz RIC Bela krajina. Naša prijavnica je bila sicer pohvaljena s strani ministrstva kot ena izmed boljših.

Opis iz prijavnice: V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina.

Rezultati projekta:

-        Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu Črnomelj

-        Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti povezane z novimi vsebinami in turističnimi produkti

-        Razviti produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje gradu Črnomelj

-        Izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in turistične ponudbe.

 Uspešni na razpisu, odobrenih okoli 1,3 mio EUR za obnovo pritličja Črnomaljskega gradu