Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj Lokalne volitve 2022
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Poziv za zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022

30.8.2022 / Novice

Na podlagi prejetega sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2022 Občina Črnomelj začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše. 

Na podlagi zgoraj navedenega sklepa prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, če je zaradi neugodnih vremenskih razmer uničenih nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in, če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Kmetijsko gospodarstvo mora v Registru kmetijskih gospodarstev imeti urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor KMG-MID ni urejen do 31. 5. 2022, gospodarstvo ne bo upravičeno do državne pomoči.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:

  • 1 ha njiv ali vrtov ali
  • 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
  • 4 ha pašnikov ali
  • 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, vinogradov ali hmeljišč ali
  • 0,2 ha drevesnic, trsnic in matičnih hmeljišč ali
  • 8 ha gozdov ali
  • 5 ha gozdnih plantaž ali
  • 6 ha barjanskih travnikov in drugih površin.

Oškodovanci lahko škodo prijavijo tako, da izpolnijo predpisani Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, ki je dostopen  na spletni strani Občine Črnomelj in v sprejemni pisarni Občine Črnomelj. 

V OBRAZCU 2 VLAGATELJI OBVEZNO IZPOLNIJO NASLEDNJE PODATKE: 

1. PODATKI O NESREČI

1.4. Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5 Davčna številka nosilca
1.6. Naslov nosilca
1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, niupravičen do državne pomoči.
1.8. Transakcijski račun 

2. OCENA ŠKODE

Stolpec A: GERK in katastrska občina
Stolpec B: VRSTA KULTURE
Stolpec C: ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (šifrantkmetijskih rastlin je v prilogi)
Stolpec E: Zmanjšanje letnega pridelka v % (POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti)
Stolpec F: POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u
Stolpec H: Zavarovalnica, Številka zavarovalne police 

3. MOŽNOST ZA KMETIJSKO DEJAVNOST

Vpišete ali je prizadeta kultura v celoti na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ali le delno. 

Obrazec 2 podpišete 2x in je potrjen z datumom prejema na občino. 

Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2 pripišite še telefonsko številko, ki jo bomo uporabljali zgolj za morebitno potrebo glede ocene škode zaradi suše 2022.

Pri izpolnjevanju obrazca uporabite podatke iz Zbirne subvencijske vloge za leto 2022 in Priloge 5 - Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode.

Izpolnjen obrazec oddajte na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali v poštni nabiralnik ob vhodu v prostore Občinske uprave Občine Črnomelj do vključno ponedeljka, 19. 9. 2022, do 15. ure.

Obrazci in dodatne informacije