Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Projekt SALOMON in načrtovanje mobilnosti v Splošni bolnišnici Novo mesto

7.3.2023 / Aktualno

Splošna bolnišnica Novo mesto je ena od ključnih ustanov v jugovzhodni regiji, v kateri se letno zdravi prek 20.000 bolnikov, opravi 170.000 pregledov v specialističnih ambulantah, na urgenco pa se jih pripelje več kot 65.000. Večina ljudi – tudi 1.200 zaposlenih – za pot v bolnišnico uporablja osebno vozilo. Bolnišnično okolje je prometno izjemno obremenjeno, primanjkuje parkirnih mest, povečan je hrup. Iz tega izhaja, da je potrebno delati na spremembah potovalnih navad.

Z zavedanjem, da podnebne spremembe zahtevajo nujno ukrepanje na področju mobilnosti, sodelujejo v mednarodnem projektu SALOMON (SplošnA boLnišnica nOvo Mesto mObilnostni Načrt/General Hospital Novo mesto mobility plan). Tega sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 393.000 EUR. Projekt se izvaja med leti 2022 in 2024. Partnerji v projektu so Razvojni center Novo mesto (vodilni partner), Splošna bolnišnica Novo mesto ter univerza Nord iz Kraljevine Norveške.

Namen projekta SALOMON je povečati ozaveščenost o trajnostni mobilnosti in spremeniti potovalne navade v regiji na način večje uporabe bolj trajnostnih prevoznih sredstev, kot so javni potniški promet, souporaba osebnih vozil, hoja in kolesarjenje.

Glavni cilj projekta je podpreti blaženje podnebnih sprememb z izdelavo mobilnostnega načrta za Splošno bolnišnico Novo mesto in izvesti 2 pilotna ukrepa, kot sta postavitev kolesarnice sistema izposoje koles GoNM in polnilnic za električna vozila. Dolgoročno želijo zmanjšati dnevno število prispelih vozil in prometno obremenjenost v okolici bolnišnice, razbremeniti cestno omrežje ter zmanjšati hrup in emisije toplogrednih plinov.

V sklopu projekta soo partnerji pripravili promocijski material (plakat in letak) in anketo o potovalnih navadah. Z njo želijo pridobiti nadaljnje informacije o potovalnih navadah do Splošne bolnišnice Novo mesto in izboljšati upravljanja trajnostne mobilnosti. Ob tej priložnosti vas vabijo, da izpolnite

ANKETO

s katero jim boste pomagali pri uresničevanju zadanih ciljev na področju trajnostne mobilnosti, blaženja ter prilagajanja na podnebne spremembe.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.sb-nm.si/opis-salomon

Projekt SALOMON in načrtovanje mobilnosti v Splošni bolnišnici Novo mesto