Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Obvestilo pričetku zbiranja vlog za prijavo škode po neurjih od 17. 7. do 25. 7.

28.7.2023 / Aktualno

Občina Črnomelj na podlagi sklepa RS Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št.: 844-27/2023-85 DGZR z dne 26. 7. 2023, začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

V skladu s sprejetim sklepom lahko oškodovanci oddajo vloge na naslednjih obrazcih

  • Za prijavo škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih uporabite:

Obrazec 1: Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči.

POZOR – škoda pridelkov na kmetijskih zemljiščih se NE popisuje, popisuje se zgolj škoda na zemljiščih kot takih.

  • Za prijavo škode na stavbah – v celoti uničen objekt uporabite:

Obrazec 3: Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec se uporablja za uničene stavbe).

  • Za prijavo delne škode na stavbah uporabite:

Obrazec 4:
Osnovni obrazec 4 - ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči,

Dodatni obrazec 4

Navodila za izpolnjevanje obrazca 4

  • za vsako poškodovano stavbo je treba oddati svojo vlogo,
  • za oceno škode v točki 4 se v stolpec A vpiše šifra za tipično skupino del - upoštevajo se šifre za posamezna dela, ali materiale iz priloženega šifranta B.

POZOR - vpiše se seznam del, ali materialov za vrnitev v prvotno stanje (ne sanacija).

  • Za prijavo škode na gradbeno inženirski infrastrukturi uporabite:

Obrazec 5: Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči.

Popolne vloge z zgoraj navedenimi  prilogami oškodovanci oddajo na naslov Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj in sicer na enega od sledečih načinov:

  • oddajo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj v času poslovnega časa (pon., tor., čet. od 7:30 do 15:00, sreda od 7:30 do 17:00 in petek od 7:30 do 13:00),
  • v poštni nabiralnik pri vhodnih vratih v prostore Občine Črnomel,j
  •  po pošti na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.

Upoštevale se bodo vloge prispele v vložišče Občine Črnomelj do vključno torka, 22. avgusta 2023.

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.: 07 306 11 24 (Jože Weiss) ali 07 306 11 33 (Mojca Črnič).

Po sprejetju sklepa Vlade RS o potrditvi ocene škode bo Občina Črnomelj prejete vloge predala URSZR, le ta pa pristojnemu ministrstvu v nadaljnje reševanje.

Obvestilo 

Šifrant