Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Župan pozdravil prvošolce v Črnomlju

1.9.2023 / Aktualno

Petek, 1. september 2023 - Župan je danes obiskal črnomaljske prvošolčke, in sicer v OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Loka in OŠ Milke Šobar Nataše. V naslednjem tednu pa bo obiskal še OŠ Dragatuš, OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi in podružnični šoli Griblje in Adlešiči.

Župan je prvošolcem prinesel manjšo pozornost, jih pozdravil in jim zaželel zabaven, poučen in uspešen začetek osnovnošolskega šolanja.

Občina Črnomelj ima trenutno največ investicij na področju šolstva. V fazi gradnje sta nova OŠ Loka (okoli 12 MIO EUR) in dograditev OŠ Dragatuš (okoli 2,5 MIO EUR). Pri projektu gradnje nove OŠ Loka trenutno potekajo posodobitve projektne naloge ter potrditev projektne dokumentacije v skladu z dodatnimi zahtevami s strani uporabnikov. Zaradi splošnega povečanja cen na trgu gradbeništva potekajo zahtevna pogajanja glede cene prej omenjenih sprememb, tako z izvajalcem kot z ministrstvom. Kljub temu izvajalec nadaljuje s pogovori s podizvajalci glede nadaljnjega poteka projekta (zunanje in notranje stavbno pohištvo, notranja oprema, …). Projekt se izvaja v skladu s predvideno časovnico, kar zagotavlja pravočasno dokončanje. Dela dograditve OŠ Dragatuš prav tako potekajo v skladu s časovnico.

Občina Črnomelj vsako leto skupaj za sofinanciranje materialnih stroškov in izvedbo dodatno dogovorjenih programov za osnovne šole in sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in nabave opreme za potrebe šole nameni okoli 1 MIO EUR.