Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Sporočilo za javnost s prve redne seje Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Poti prihodnosti

13.11.2023 / Sporočila za javnost

Ponedeljek, 13. november 2023 - V prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik je 13 članov Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS): »POTI PRIHODNOSTI – LJUBLJANA – NOVO MESTO – KARLOVEC – ZAGREB« danes izvedlo 1. redno sejo skupščine. Član združenja je tudi župan občine Črnomelj Andrej Kavšek. Na srečanju po skupščini sta prizadevanja združenja podprla tudi Šime Erlič, hrvaški minister za regionalni razvoj in EU sklade, in dr. Aleksander Jevšek, slovenski minister za kohezijo in regionalni razvoj, prisotne pa sta pozdravila tudi mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, in dr. Vesna Hajsan Dolinar, podžupanja Karlovške županije.

Dr. Tomaž Savšek, v. d. direktorja EZTS, je na srečanju predstavil načrt za leto 2024, ki so ga obravnavali tudi na skupščini. Med drugim bodo začeli z evidentiranjem projektov in pripravo vsebin, ki se bodo razvijale ob prenovljeni železniški povezavi Ljubljana, Novo mesto, Karlovec, Zagreb. »Železnica bo predstavljala hrbtenico, mestna in primestna središča ob železnici pa bodo inovativna prometna vozlišča, ki bodo v prihodnosti znatno prispevala k prehodu na trajnostno, digitalno podprto mobilnost. Ljudem in okolju prijazno prometno omrežje bo zagotovo omogočalo boljšo povezljivost med temi kraji ter dvignilo kakovost življenja v regiji. Pri tem seveda računamo na različne oblike podpore in pomoči tako s strani Evropske komisije, obeh držav, se pravi Slovenije in Hrvaške, kot tudi vseh članic Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje," je na današnjem srečanju izpostavil Savšek, ki združenje vodi kot vršilec dolžnosti. Za predsednika skupščine združenja pa je bil danes imenovan Darko Barišić, član uprave HŽ infrastruktura.

V združenju sicer sodelujejo člani iz Slovenije in Hrvaške. Na slovenski strani so to občine Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Mirna Peč, Semič, Črnomelj, Metlika in Mestna občina Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, d. o. o., ter Slovenske železnice, d. o. o., na hrvaški strani pa Karlovška županija in HŽ infrastruktura, d. o. o. Cilj združenja je spodbuditi revitalizacijo, modernizacijo ter razvoj čezmejne in regionalne javne železniške infrastrukture z namenom pospeševanja mobilnosti prebivalcev in razvoja gospodarstva ter tako čezmejno povezati območje, zagotoviti napredek, trajnostni razvoj in teritorialno kohezijo. Gre pa za sploh prvo registrirano tovrstno združenje s sedežem v Sloveniji.

Aktivnosti pri ustanavljanju EZTS je vodil Razvojni center Novo mesto. Prizadevanja in prehojeno pot od maja 2018, ko so župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič, Trebnje in župan Karlovške županije ob prisotnosti takratnega ministra za infrastrukturo podpisali Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana–Grosuplje–Trebnje–Novo mesto–Metlika–Karlovec–Zagreb do danes, ko združenje uradno deluje, je orisal Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto. Po lanskem podpisu ustanovitvenih aktov je bil izbran v. d. direktorja, združenje pa vpisano v sodni register v Sloveniji in pri odboru regij EU.

Foto: Boštjan Pucelj